změstnávání OZP

Dobrý den pane magistře. Prosím o radu Jsem OZP s ID 1 stupně. Před třemi lety se mi potíže se zdravotním stavem zkomplikovali a od té doby jsem o dvou francouzských holích. Při žádání o zvýšení ID jsem opakovaně neuspěl, jelikož nemám přesně stanovenou diagnózu. Byl jsem instruován posudkovou komisí abych si našel pracovní místo. Nemusím Vám vysvětlovat že to je docela složité. Pokouším se ucházet o zaměstnání ale i přes zkušenosti a znalosti nemám šanci práci sehnat. Vždy po jednání dostávám zprávu že byl vybrán vhodnější kandidát. Dokud mne nevidí u pohovoru tak je vše skvělé , ale poté co vidí že jsem o francouzských holích tak neuspěji. Nehledě na to že jsem pod permanentními opiáty a léčbou léčebným konopím. Tato medikace mi znemožňuje o určitá místa vůbec ucházet. Jelikož mám zkoušky jako technik BOZP tak nejsem schopen rozhodnout zda jsem způsobilí vykonávat jakoukoliv pracovní činnost jako zaměstnanec, když dle zákona 262/2006 Sb. §106 nemohu pod vlivem návykových látek vstupovat na pracoviště. Jaké mám prosím možnosti ? Je nějaká výjimka podle které mohu pracovat pod těmito látkami abych neporušoval zákon 262/2006?
 
Bohumil Zelený

Vážený pane Zelený,

žádná výjimka z ustanovení zákoníku práce není, ale je řada zaměstnání, která lze vykonávat, která nevyžadují úplnou přesnost a nehrozí úraz. Možná byste mohl zkusit ucházet se o práci v některé tzv. chráněné dílně - tj. u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením. Ještě Vás upozorňuji, že si musíte hlídat to, aby Vám nechyběly doby pojištění pro účely důchodového pojištění. Při pobírání ID I. stupně jste trvale zdravotně pojištěn, ale nikoliv sociálně. To jste pojištěn jen v případě, že jste v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání, a to ještě jen po omezenou dobu. Jeden rok v případě, že Vám ještě není 55 let a tři roky při věku nad 55 let. Poté si musíte platit alespoň minimální sociální pojištění.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása