Zaměstnání 3.invalidita

Dobrý den pane Krása,máme zájemce o zaměstnání s 3.stupněm invalidity. Je na zaměstnávání příspěvek od státu?Rádi bychom mu vyšli vstříc. Děkuji.
 
Pavel Srb

Vážený pane Srbe,

pokud se jedná o jednoho pracovníka můžete požádat o ÚP o příspěvek na zřízení pracoviště pro osobu se zdravotním postižením. Jedná se především o úpravu prostředí, aby bylo bezbariérové, případně úpravu soc. zařízení, pokud to postižení vyžaduje, případně pořízení speciální techniky, např. u nevidomých osob. Tento příspěvek, dle ustanovení § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  může být poskytnut ve výši maximálně osminásobku a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Dále je možné čerpat pravidelný příspěvek podle § 76 téhož zákona, a to ve výši 48000 Kč ročně.

S pozdravem Václav Krása