speciální zdravotní prohlídka

Dobrý den. Mám k Vám dotaz na nějž si nejsem z dostupných zdrojů schopná odpovědět. Pracuji u společnosti, která si říká "sociální firma" - zní to lépe, než chráněná dílna, ale princip je stejný. V úplném počátku jsem zaměstnavateli (této firmě), neřekla, že pobírám ID 1. stupně, přesto mě přijali díky mým dřívějším pracovním zkušenostem. Na počátku jsem ani já nevěděla, že se tato firma v první řadě orientuje na lidi s ID a OZP a po mých neblahých zkušenostech s informací, že pobírám ID, jsem se rozhodla, že už to nikde uvádět nebudu. Když si při sepisování vstupních dokladů posteskli, že kdybych ještě měla ID či OZP, byla bych naprostý ideál, řekla jsem, že ID pobírám a doložila to dokumentací. Nejprve jsem však nechtěla, aby bylo čitelné, proč a nač onen důchod mám. Personalistka mě ujistila, že u ní je vše jako v trezoru, nic se nedostane ven. Důležité je, že mám vstupní zdravotní prohlídku. Bohužel, tím jsem se nechala ukolébat a poskytla ji k ofocení originály se vším všudy. Nyní za mnou přišla ředitelka firmy s mou složkou a požaduje po mně, abych vzhledem ke svému onemocnění podstoupila ještě speciální zdravotní prohlídku. Hlavně proto, abych dostala opětovný souhlas pracovat v noci - u vstupní zdravotní prohlídky ho mám. Proto se Vás ptám - má na to zaměstnavatel nárok, když mám v pořádku vstupní prohlídku se vším všudy, tedy i schválenou práci v noci a když jsem z počátku trvala na tom, že má diagnóza nebude nikde figurovat veřejně? Domnívám se, že nejsem povinna nikde u 1. stupně uvádět důvod pobírání ID, že důležité je schválení od lékaře. A navíc nyní má složka koluje celou firmou a kromě personalistky jsou vlastně všichni nadřízení oprávnění si v ní číst. Jsem z toho zklamaná, chtěla jsem "pomoci" a zase mám pocit, že na to akorát doplácím. Na neustálé směrnice a nařízení, která mě mají, jakožto osobu znevýhodněnou chránit, ale přitom mi jen neustále hází klacky pod nohy a vzdalují mě od normálního života. Děkuji Vám za odpověď Kristina Heřmánková
 
Kristina He?mánková

Vážená paní Heřmánková,

Vy jste povinna svému zaměstnanci sdělit, že pobíráte ID, a to je jedno, zda I. - III. stupeň. Forma oznámení by měla být v zásadě rozhodnutí o přiznání ID nebo stačí také, pokud máte například oznámení o stanovení výše ID a podobně. Nejste vůbec povinna a ani to na Vás neměl nikdo požadovat, proč Vám byl důchod přiznán, to znamená na základě jaké diagnózy. Jste povinna to říci pouze podnikovému lékaři, který se vyjadřuje k tomu, zda danou práci můžete vykonávat, vzhledem k zdravotnímu stavu. Pokud lékař dal toto dobrozdání, tak jsou další kroky firmy vůči Vám proti dikci zákoníku práce. Na druhé straně, pokud se zaměstnavatel dozví nějaké závažné skutečnosti, tak má právo požádat podmnikového lékaře o nové posouzení. Tu formu, kterou Váš zaměstnavatel zvolil však považuji v rozporu se zákonem.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.