Snížení ID ze 3. na 2.stupeň-povinnosti a práva

Vážený pane Kráso, pokud by mi při kontrole na ID 3.stupně snížili invalidní důchod na 2.stupeň, jaká  jsou moje práva a povinnosti? Předpokládám, že budu muset okamžitě na ÚP, přihlásit se do evidence uchazečů o zaměstnání, a to nejen pro zdravotní a sociální pojištění. Dále zřejmě budu muset zanechat studia VŠ, byť mimořádného. A jaká výše výdělku a odpracovaných hodin, jako nekolidující zaměstnání, je maximální pro udržení se na ÚP?   Děkuji Vám za informace, S pozdravem Tomáš
 
Tomáš

Vážený pane Tomáši,

máte pravdu, že pokud by Vám byl snížen ID na II. nebo I. stupeň, tak musíte okamžitě na ÚP a evidovat se jako uchazeč o zaměstnání. Při pobírání I. a II. stupně ID jste zdravotně pojištěn, takže tady problém není. Problém je se sociálním pojištěním, protože při pobírání I. a II. stupeně ID nejste sociálně pojištěn a není Vám ani počítána tato doba do náhradní doby pro účely sociálního (důchodového) pojištění. Pokud budete v evidenci ÚP jako uchazeč, je Vám jeden rok evidence počítán jako náhradní doba pro účely sociálního pojištění. Pokud by Vám bylo více než 55 let, jsou počítány tři roky náhradní doby.

S pozdravem Václav Krása