Podpůrčí doba nemocenské

Dd, obracím se s prosbou, protože jedině Vy vždy poradíte. Minulý rok jsem pro překročení podpůrčí doby, která mi nebyla ČSSZ prodloužena, v říjnu ukončila PN. ČSSZ mě nechala čekat v PN přes 4 měsíce s ústním slibem, že mi podpůrčí dobu prodlouží. Po skoro pěti měsících bez jakéhokoliv příjmu mi však sdělili, že mi podpůrčí doba prodloužena nebude. V říjnu 019 jsem tedy PN ukončila, aniž jsem ale stihla operaci páteře, na kterou jsem měla jít. Zaevidovala jsem se na ÚP, protože má pracovní smlouva na dobu určitou mezitím vypršela. Na ÚP nevědí co se mnou, protože mám kvůli zádům a dalším obtížím prakticky nemožnost sehnat zaměstnání. Má podpora činí 3 tis.měsíčně. Dávky v hmotné nouzi jsem nedostala,protože jsem nedoložila výpis z jednoho účtu (ani jsem nemohla,účet byl uzavřen pro nulový zůstatek,výpis z účtu za 3 měsíce je však prý podmínka pro tento příspěvek). Bylo mi sděleno, že i kdybych vstoupila do pracovního poměru, musela bych odpracovat šest měsíců, a teprve potom jít na plánovanou operaci, která by mé obtíže trvale odstranila, tak abych měla po operaci nárok na nemocenskou. Je tato informace správná? Do těchto šesti měsíců se započítává pouze doba pracovního poměrů, nedá se započítat doba náhradní, např. na ÚP? Po operaci budu v rekonvalescenci a neví se jak dlouho, proto nemá smysl chodit tam bez nároku na nemocenskou. Nevím co mám dělat.Snad jedině nějaké komerční pojištění,na které však nemám. Děkuji moc.
 
Radka

Vážená paní Radko,

protože jste dlouhodobě byla v pracovní neschopnosti a v současné době nemáte zaměstnání pro Váš zdravotní stav, tak se domnívám, že by bylo dobré požádat o invalidní důchod. Jinak je pravda, to co Vám sdělili na ÚP, abyste mohla pobírat podporu v době nezaměstnanosti, tak byste musela být 6 měsíců zaměstnána. Neplatí to však pro nemocenské dávky. Pokud uzavřete pracovní smlouvu a například do týdne onemocníte, tak máte nárok na nemocenské dávky.

S pozdravem Václav Krása