Invalidní důchod i. st. a povinnost oznámení zaměstnavateli.

Dobrý den vážený pane Kráso. Mám dotaz ohledně invalidního důchodu I. stupně (dále pro zjednodušení jen důchod) který mě byl před časem přiznán po mé žádosti na OSSZ. Zdravotní problémy mám již několik let ale o důchod jsem si požádala až nedávno, protože jsem si nebyla jistá zda by mě byl ten důchod, v dnešní době kdy je vše přísnější, vůbec přiznán. Když jsem nastupovala do zaměstnání tak jsem důchod ještě neměla. Můj zaměstnavatel ale samozřejmě věděl, že mám zdravotní problémy a určitá zdravotní omezení týkající se výkonu v zaměstnání. Proto jsem byla také přijata pouze na zkrácený úvazek a s určitými omezeními. Také jsem byla na vstupní prohlídce u závodního lékaře a ten mě uznal, tedy také s určitými omezeními, práce schopnou. Teprve až několik měsíců strávených v tomto zaměstnání mě byl důchod přiznán. Já jsem zaměstnavateli neoznámila, že mě byl důchod přiznán- můj zdrav. stav se nezměnil, jen jsem měla ještě navíc přiznaný ten důchod (prostě jsem měla státem posvěcené mé zdravotní problémy a omezení), jinak zůstalo vše stejné. Navíc jsem měla pracovní smlouvu na dobu určitou a tento prac. poměr končil cca. 2 měsíce po přiznání důchodu, tak už mi přišlo i zbytečné to oznamovat. Potom jsem nastoupila do nového zaměstnání- tam vše proběhlo úplně stejně jako při nástupu v předchozím zaměstnání, což je: (kopíruji již výše vypsané)- "Můj zaměstnavatel samozřejmě věděl, že mám zdravotní problémy a určitá zdravotní omezení týkající se výkonu v zaměstnání. Proto jsem byla také přijata pouze na zkrácený úvazek a s určitými omezeními. Také jsem byla na vstupní prohlídce u závodního lékaře a ten mě uznal, tedy také s určitými omezeními, práce schopnou." Zde jsem již při nástupu do zaměstnání měla ale důchod již přiznaný, přesto jsem to zaměstnavateli ale neoznámila. Neoznámila jsem to převážně z toho důvodu, že se jedná o menší firmu a každý se tam o každém dozví úplně vše a já nechtěla aby ostatní zaměstnanci firmy (kterým do toho, s prominutím, nic není) o mě věděli, že mám důchod. Hlavní důvod který mě vedl k tomuto zamlčení (že ten důchod mám) byl ten, že jedna kolegyně která má také inv. důchod (ale II. st.) poté co toto oznámila vedení firmy a žádala vysloveně aby o tom věděli jen pověření pracovníci, tak se setkala s tím, že její pobírání důchodu bylo s touto paní řešeno např. i na chodbě (místo v soukromí kanceláře) před všemi ostatními pracovníky a za chvíli věděl o jejím důchodu úplně každý, brigádnice, uklízečky- prostě všichni. Jde o to, že té paní ten důchod ostatní běžní pracovníci asi závidějí protože na té paní, ale ani na mě, není zdrav. postižení na první pohled patrné. A jen ji pomlouvají, že je to simulantka, že je líná pracovat- tak si vyběhala důchod a podobně. Tomu já jsem se chtěla vyhnout. Paní tam teď má totiž špatné vztahy s ostatními pracovníky. Omlouvám se Vám vážený pane Kráso za delší úvod ale pro vysvětlení mých problémů a mých pohnutek, proč jsem pobírání důchodu zatajila, jsem to musela rozepsat trochu podrobněji. Ještě bych chtěla připomenout, že vím, že nepřiznáním důchodu zaměstnavateli jsem se připravila o určitá daňová zvýhodnění co se týče strhávání daní při výpočtu výplaty, placení menšího odvodu na zdravotní pojištění a dalších zvýhodnění která tu nebudu vypisovat protože toto není věc mého dotazu. A nyní již konečně k podstatě mého dotazu: Tím, že jsem zaměstnavateli neoznámila, že pobírám důchod- nedopustila jsem se tím nějakého porušení zákona, zákoníku práce či nějakého právního předpisu? Mám strach abych nebyla časem např. správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou nebo finančním úřadem nějakým způsobem trestána či pokutována za to neoznámení zaměstnavateli o pobírání důchodu. Zdravotní pojišťovna i správa soc. zabezpečení o pobírání důchodu samozřejmě vědí- neví to jen zaměstnavatel. Jsem z toho již naprosto zoufalá, psala jsem totiž stejný dotaz na Českou správu. soc. zabezpečení a odepsali mě- cituji: "Česká správa sociálního zabezpečení Vás za neohlášení této skutečnosti nijak postihovat nebude"-Konec citace. Ale přitom mi na stejný dotaz MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ odpovědělo toto- cituji: "Vážená paní Smutková, pobírání invalidního důchodu jste povinna oznámit zaměstnavateli, neboť zaměstnavatel je povinen tento údaj vést ve své evidenci podle § 95 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 129 tohoto zákona Vám může okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení udělit pokutu až do 20 000 Kč za neoznámení této skutečnosti. Ve zdravotním pojištění je naopak sdělení zaměstnavateli, že pobíráte invalidní důchod, výhodou, protože pro poživatele důchodu neplatí minimální vyměřovací základ, pojistné platí jen ze zúčtovaného příjmu. S pozdravem Květoslava Cimlerová Ing. Květoslava Cimlerová zástupkyně vedoucí oddělení nemocenského a úrazového pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 (: 221 922 612 *: kvetoslava.cimlerova@mpsv.cz" Konec citace Tak nejdřív to oznamovat nemusím a najednou musím a ještě mi hrozí pokutou až 20 000 Kč.? Vážený pane Kráso, úpěnlivě a v zoufalství (na právníka nemám peníze a státní úřady si v odpovědích odporují) Vás opravdu velice moc prosím o vysvětlení toho jak to je s tím oznámením pobírání inv. důch I. stupně zaměstnavateli. Pokud zaměstnavatel zná mé zdrav. problémy a omezení- MUSÍM nebo NEMUSÍM podle nějakého zákona, zákoníku práce či nějakého právního předpisu navíc ještě POVINNĚ OZNÁMIT POBÍRÁNÍ ČÁSTEČNÉHO DŮCHODŮ? Můžu být za neoznámení trestána pokutována či podobě? Strašně moc Vám děkuji za Váš, jistě drahocenný, čas strávený nad tímto mým dotazem a snad se již konečně dočkám jasné odpovědi na, jistě ne jen můj, problém. S velikým poděkováním a s přátelským pozdravem Smutková
 
Smutková

Vážená paní Smutková,

pokud jde o prvního zaměstnavatele, kdy Vám důchod nebyl prakticky ještě přiznán, a kde jste měla pracovní poměr na dobu určitou, se nic neděje a nikdo Vás honit nebude. POkud jde o současného zaměstnavatele, tak jste skutečně povinna, a to přesně podle citace z MPSV ČR. Dále zaměstnavatel na Vás může uplatnit malé zvýhodnění v dani z příjmu. Proto mu musíte tuto skutečnost říci. Projednejte to s ním u něj v kanceláři ředitele a on by měl zajistit, aby se tato informace nikam nedostala. Ale máte pravdu, že to asi těžko půjde.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.