žalobní petit ve věci: žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Dobrý den, prosím o radu. Podala jsem ke Krajskému soudu žalobu (bez advokáta) ve věci: žaloba proti rozhodnutí správního orgánu MPSV (nesouhlasím s jedním bodem v rozhodnutí ohledně výše PNP na syna). V žalobním petitu jsem uvedla, že žádám o zrušení části rozhodnutí v jednom bodu a to g) výkon fyziologické potřeby. Nyní mne soud vyzval, abych tento petit opravila, a to pouze: požadovat zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení, případně vyslovení nicotnosti napadeného rozhodnutí. Nevím, jak si mám vyložit tu "nicotnost", a jak se rozhodnout. Zda nicotnost platí také v celém rozsahu rozhodnutí MPSV, nebo jen v té mé původní části v bodu g). Nevím, zda žádat zrušení napadeného rozhodnutí, nebo zda žádat nicotnost. Nebo obojí ??? Děkuji předem za odpověď. Bystrá Iveta
 
Iveta Bystrá

Vážená paní Bystrá,

správní soud nemůže opravovat rozhodnutí správního orgánu. Můžete požadovat zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení rozhodnutí k novému projednání, a to byste měla požedovat v petitu žaloby. Určitě se nezmiňujte o nicotnosti napadeného rozhodnutí.

S pozdravem Václav Krása