výpočet důchodu

Dobrý den. Pečuji o manželku, které je přiznán PnP 3. stupně, k tomu se snažím být zaměstnán alespoň na poloviční úvazek. Nyní jsem však onemocněl a můj zdravotní stav mi vážně komplikuje být zaměstnán i na tento poloviční úvazek. Co je pro mne však z ohledu na budoucí starobní důchod (měl bych nastoupit za necelých 10 let) výhodnější? Zůstat doma při péči o manželku, kdy jsem veden jako hlavní pečující osoba již přes 15 let, nebo se pokusit v práci i přes zdravotní problémy vydržet? Vím, že došlo u PnP k nějaké změně s tím, že při péči delší než 15 let je údajně nějaké finanční zvýhodnění. Nechtěl bych si však vzhledem k poměrně krátké době do obdržení starobního důchodu po finanční stránce pohoršit a zbytečně být trestán za to, že jsem manželku neumístil do nějakého ústavu. Děkuji za odpověď
 
Petr

Vážený pane Petře,

to je velmi těžká otázka. Není pravda, že by po 15 letech péče bylo nějaké finanční zvýhodnění. 15 let je podmínka toho, aby PnP byl brán jako příjem pro výpočet starobního důchodu. Na to, co je výhodnější Vám opravdu nejsem schopen odpovědět a doporučuji spíše konzultaci na OSSZ. Záleží takíé na stupni PnP, který manželka pobírá. To nelze takto říct. nejlepší je, kdybyste setrval v zaměstnání a zároveň byl hlavní pečující osobou. Musíte se rozhodnout sám.

S pozdravem Václav Krása