Souběh sociální služby a starobní důchod

Dobrý den pane Krása, měla bych na vás dotaz? Jaký máte názor na situaci ohledně péče o postižené dítě. Dám dva příklady. Jsou dvě rodiny a každá má postižené dítě, kterému byl přiznán příspěvek na péči ve IV. st.. Z první rodiny se matka stará dlouhodobě o své dítě 24 hod.. Dítě nenavštěvuje žádné denní zařízení ani odlehčenou službu. Z druhé rodiny dítě rodič přes týden zaveze do denního pobytu, dva plné víkendy v měsíci využívá odlehčené služby. Jaký máte prosím názor na to, když rodiče požádají o starobní důchod a těmto rodinám je vypočítán ze stejné částky. Přece rodič, který se řádně stará 24 hod., tak by měl být v této situaci zvýhodněn. Děkuji vám za odpověď, s pozdravem Janáková Monika
 
Monika Janáková

Vážená paní Janáková,

obojí je v pořádku, protože rodina, která odváží své dítě do týdenního pobytového zařízení, musí tomuto zařízení odevzdat 75 % příspěvku na péči. Takže není to tak, že by rodiče takového dítěte vydělávali na příspěvku na péči.

Pokud jde o důchod, tak pravděpodobně rodiče, kteří využívají týdenní pobytové zařízení, pracují a tudíž se jim důchod nebude stanovovat podle výše příspěvku na péči, ale podle výdělku z ekonomické činnosti.

S pozdravem Václav Krása