Souběh ošetřovného pro OSVČ a příspěvku na péči

Dobrý den, neřešili jste nebo nemáte nějaké informace o ošetřovném pro OSVČ na děti, na které je zároveň vyplácen příspěvek na péči? Informace na webech MPO a MPSV si totiž zásadně odporují. Ošetřovné je podle vlády určeno pro rodiče dětí do 13 let, případně i starších s minimálně prvním stupněm závislosti, kteří nemohou navštěvovat školu. Pokud ale rodič na dítě pobírá příspěvek na péči, tak podle MPO už nemá na ošetřovné nárok. Podmínka se stupněm závoslosti by tak byla zbytečná, protože o stupni závislosti rozhoduje MPSV při schvalování výše příspěvku a podle mě neexistují úředně schválení "závislí" bez příspěvku na péči. Navíc jsou podle MPO z ošetřovného vyloučeny i děti mladší 13 let s minimálně prvním stupněm závislosti. Díky příspěvku 3300Kč určeného především na potřebné zdravotnické pomůcky a služby by tak podle MPO rodiče přišli o ošetřovné. Jenže podle MPSV má na ošetřovné nárok rodič dítěte 13+ "na které dostává příspěvek na péči". Na webu www.businessinfo.cz provozovaném MPO jsem našel tyto Q&A: *"3.Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení? Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I (lehká závislost). Nárok na ošetřovné OSVČ má v případě, že osoba zdravotně postižená dochází do zařízení, která byla krizovým opatřením Vlády uzavřena a zároveň nečerpá příspěvek na jeho péči." viz https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/ Na webu www.mpsv.cz provozovaném MPSV jsem našel tyto Q&A: *"Mám nárok jako samoživitel(ka) na ošetřovné při uzavření školy, když mému dítěti již bylo 13 let a je mladší než 16 let? V § 40 zákona o nemocenském pojištění je uvedeno, že ošetřovné se vyplácí u osamělého zaměstnance po dobu 16 dnů, když má v domácnosti dítě do 16 let. V souvislosti s uzavřením škol lze ošetřovné čerpat jen na dítě, které ještě nemělo 13nácté narozeniny. Na starší dítě lze čerpat ošetřovné jen v případě, že potřebuje ošetřování z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo v souvislosti s uzavřením škol na dítě, které dostává příspěvek na péči." viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Děkuji za pomoc Michal
 
Michal

Vážený pane Michale,

přiznám se, že když NRZP ČR spolupracovala s MPO na textu znění zákona o ošetřovném pro OSVČ, tak v tu chvíli nikoho nenapadlo, že by nebyl souběh ošetřovného a příspěvku na péči, protože, to jak sám píšete, by nemělo logiku s uvedením stupně závislosti v zákoně. Ošetřovné se vztahuje na osoby, které musely zanechat zaměstnání nebo OSVČ právě z důvodu péče. Tudíž jsem přesvědčen, že rodič má nárok na ošetřovné a budu to ještě řešit.

S pozdravem Václav Krása