Rozhodnutí Ministerstva práce a soc. věcí

Dobrý den, chci Vás požádat o Vaši radu. Odvolávala jsem se na MPSV ohledně snížení PNP ze 4.st. na 3.stupeň (syn 14 let - autismus, SMR, IQ 49). Odvolání jsem směrovala pouze na jeden "neuznaný" bod, který chybí k návratu na 4.st. (jedná se o bod "Stravování"). Ve vydaném Rozhodnutí se mimo jiné také uvádí: "Správnost napadeného rozhodnutí se přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem". A i přes toto nám přezkoumali i další bod tj. "výkon fyziologické potřeby" a ten nám "neuznaly". Odůvodnili to tím, že se neztotožnují s posudkovým záměrem LPS-OSSZ (ta nám před rokem bod uznala). Má MPSV právo toto takto přehodnotit, i když jsem se v odvolání vůbec o fyziolog.potřebách vůbec nic nepsala ??? Takže výsledek je takový: sice nám zpětně uznali bod "stravování", ale sebrali nám bod "výkon fyziolog.potřeby" a syn zůstal nadále ve 3.stupni PNP. Vlk se nažřal a koza zůstala celá :-) Děkuji Vám za odpověď a velice si vážím Vaší práce. S pozdravem Iveta Bystrá
 
Iveta Bystrá

Vážená paní Bystrá,

to co provedlo MPSV ČR při Vašem odvolání je lumpárná. Předmětem Vašeho odvolání bylo, že se syn nemůže bez pomoci stravovat. Proto měl odvolací orgán posuzovat tuto věc a nikoliv jinou. Podle toho co jste mi napsala, má Váš syn těžkou až hlubokou mentální retardaci a tudíž určitě je závislou osobou ve IV. stupni. Máte možnost podat správní žalobu, kterou musíte podat do 60 dní od doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. Správní žaloba se podává ke Krajskému soudu a nepotřebujete advokáta. Při podání žaloby rovnou požádejte, aby Vám soud odpustil poplatky, a to ze sociálních důvodů, současně můžete požádat o advokáta ex offo, kterého neplatíte. Do žaloby napiště to co jste mi napsala jako otázku. Musíte zdůraznit, že žalujete protiprávní postup odvolacího orgánu, který posuzoval věc, která nebyla předmětem odvolání, tj. "výkon fyziologické potřeby.

S pozdavem Václav Krása