Příspěvek na péči pro postižené děti jako nevýhoda při stanovení výživného na zdravé dítě z předchozího manželství

Dobrý den, mám zdravou dceru z prvního manželství ve věku 16 let. Za současného manželství se nám narodili tři synové, z toho dva (dvojčata, 11 let) mají těžké postižení (dětský nízkofunkční autismus a těžká vývojová porucha řeči). Jednomu synovi byl stanoven IV stupeň závislosti a druhému III stupeň závislosti na pomoci jiné osoby, tedy úplná a těžká závislost. Oba synové tedy od státu pobírají příspěvek na péči. Bývalá manželka loni v září požádala o zvýšení výživného na zdravou dceru. Jak prvoinstanční tak i odvolací soud v této věci automaticky započítal příspěvky na péči obou postižených synů do společného příjmu rodiny a téměř shodně oba soudy konstatovaly (je to tak i uvedeno v rozsudku prvoinstančního soudu), že o oba postižené syny v podstatě, alespoň po materiální stránce, pečuje stát a proto soud nemusí zvlášť výrazně přihlížet k mé vyživovací povinnosti vůči těmto dětem. Tedy, že mi zbývá více prostředků na vyživovací povinnost vůči zdravé dceři. Dle toho mi prvoinstanční soud také výrazně zvýšil výživné na dceru a odvolací soud mě donutil varováním, že je připraven zvýšit výživné i tři roky zpět, abych své odvolání vzal zpět. Chápu to tak, že mít těžce postižené dítě je z pohledu soudu vlastně výhodou (alespoň po materiální stránce) a rodině vlastně zbývá více finančních prostředků. Zákona 110/2006 Sb. říká, že do příjmů se nezapočítává příspěvek na péči. Mám za to, že příspěvek na péči existuje právě proto, aby pokryl zvýšené nároky (i finanční) na život postižené osoby. Chtěl bych se zeptat, zda by bylo vhodné, abych se se stížností na postup obou soudů obrátil na Veřejného ochránce práv a Ministryni spravedlnosti ČR. Děkuji za odpověď a radu. S pozdravem. Jaroslav F.
 
Jaroslav Falta

Vážený pane Falto,

samozřejmě, že máte pravdu a je velmi podivné, že soud započítal příspěvky na péči do společných příjmů. Jedná se o nepochopení zákona. Příspěvek na péči je určen k zajištění služeb, nikoliv živobytí. Může být použit pro pečující osobu k obživě, pokud poskytuje služby závislé osobě. Bohužel to budete muset dodáhnout asi až k Nejvyššímu soudu. Až bude rozhodnuto, prosím dejte mi vědět na adresu v.krasa@nrzp.cz.

S pozdravem Václav Krása