Příspěvek na peči a dlohodobá ošetřovačka.

Dobrý den, je možné najednou čerpat dlouhodobé ošetřovné od SSSZ a zároveň příspěvek na péči od úřadu práce? Děkuji za odpověď.
 
Linda

Vážená paní Lindo,

dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek, jehož posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s náhlou potřebou poskytovat celodenní péči blízkému po hospitalizaci.

Nárok má pojištěnec (zaměstnanec nebo OSVČ), který nemůže vykonávat práci ani samostatně výdělečnou činnost z důvodu poskytování celodenní péče blízkému, kterému byla lékařem potvrzena potřeba dlouhodobé péče a který písemně souhlasí s tím, že ošetřující může péči poskytovat (okruh ošetřujících osob stanovuje zákon). Nárok má zaměstnanec, kterému zaměstnavatel udělí písemný souhlas.Podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je min. doba účasti na sociálním pojištění, tj. min. 90 dní v předchozích 4 měsících (u zaměstnanců), 3 měsíce (u OSVČ).

Dlouhodobě pečujícím může být relativně široký okruh osob – manžel/ka, registrovaný/á partner/ka, příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc a další osoby jako je druh/družka za předpokladu, že mají alespoň 3 měsíce před vznikem potřeby dlouhodobého ošetřování trvalý pobyt shodný s ošetřovaným nebo původním ošetřujícím nebo ke dni prvního převzetí této péče (pokud se v péči střídají).

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají mimo jiné také osoby pečující (v rámci příspěvku na péči nepodílející se na odvodu sociálního pojištění) nebo v případě péče o dítě do 10 let, dále pokud má jiná osoba nárok na rodičovský příspěvek (což neplatí, pokud má úraz nebo onemocní) a dáleosoby v registru úřadu práce.

Takže odpověď je, že to není možné.

S pozdravem Václav Krása