Příspěvek na péči

Dobrý den, pane Krása, mám 15 letou dceru, které bylo cca ve třech letech diagnostikováno vzácné onemocnění Ehler danlos syndrom. Pobírám na dceru příspěvek na péči II. Stupně. Letos v únoru jsem podala žádost o zvýšení příspěvku na III. Stupeň. Nebylo mi vyhověno a naopak mi byl odebrán jeden bod péče o zdraví. Podala jsem odvolání a tento týden mi přišlo vyjádření před rozhodnutím s tím, že dceři byla navíc přiznána mobilita, ale péče o zdraví nebyla vrácena . Dcera má tedy opět pět bodů, na které náleží pouze II. Stupeň. Mohu před vydáním rozhodnutí podat žádost o přezkoumání a jakým způsobem. V případě, že mi nebude vyhověno, mohu podat podnět k soudu a jakým způsobem. Moc děkuji za vaše rady. Díky vám jsem před lety dostala vrácený druhý stupeň . Pakandlová
 
Miroslava Pakandlová

Vážená paní Pakandlová,

samozřejmě, že můžete ve svém vyjádření uvést, že nesouhlasíte se snížením jednotlivých životních událostí, které Vaše dcera není schopna zvládat pokud rozhodnutí o příspěvku na péči zůstane tak jak je navrženo. Můžete podat správní žalobu, kterou můžete podat do dvou měsíců od vydání rozhodnutí, a to ke krajskému soudu. Přesto se domnívám, že to není ta nejlepší cesta. V současné době správní žaloby trvají více jak jeden rok. Možná by byla lepší cesta kdybyste například po půl roce požádala o zvýšení příspěvku na péči na 3. stupeň s tím, že došlo ke zhoršení zdravotního stavu. K této žádosti však musíte mít vyjádření odborného lékaře, který ve své zprávě uvede, že skutečně došlo k progresi zdravotního postižení.

S pozdravem Václav Krása.