příspěvek na péči

Dobrý den pane Kráso, mám dotaz týkající se PnP. Syn má přiznaný příspěvek na péči ve 4. stupni. Péči o něj mu poskytuji já a střídavě pobytové zařízení které poskytuje celoroční služby. Syn je doma o víkendech, při nemoci o prázdniny a v podstatě kdykoliv když chce být doma. Doposud to fungovalo tak, že za dny kdy syn pobytové zařízení nenavštěvoval a byl doma, se mu poměrná část PnP vracela. Nyní nově přišlo vedení s oznámením, že příspěvek na péči bude při pobytech mimo zařízení vracen pouze za 40 dnů v roce. Má toto nějaké opodstanění v zákoně? Domnívala jsem se, že PnP náleží tomu kdo o dotyčného pečuje. Děkuji za odpověď. Alena
 
Alena

Vážená paní Aleno,

vracení příspěvku na péči zákon o sociálních službách příliš neupravuje. Zákon uvádí, že se musí vrátit příspěvek, pokud je pobyt mimo zařízení po celý den, tj. 24. hodin. Počet dnů, za které je možné příspěvek vrátit, zákon neupravuje. Řada pobytových zařízení se snaží omezit počet dnů, kdy je možné příspěvek vracet. To je však proti duchu zákona. Ombudsman se touto otázkou zabýval a doporučuje, že je sice možné omezit počet dní, za které bude vrácená částka příspěvku, ale nikoliv striktně za celé zařízení a pro všechny klienty stejně. Mělo by to být tak, že počet dní, za kdy bude vratka příspěvku za pobyt mimo zařízení, bude součástí smlouvy mezi klientem a pobytovým sociálním zařízením. Takže, pokud nemá Váš syn ve smlouvě s poskytovatelem pobytové sociální služby uvedeno, za kolik dní je poskytována vratka příspěvku, nemůže být počet dní omezován. Záleží na vzájemné dohodě.  Pokud by se zařízení nechtělo dohodnout, je možné se obrátit na zřizovatele zařízení, nebo na krajský úřad.

S pozdravem Václav Krása