Příspěvek na péči

Dobrý den pane Kraso, obracím se na Vás s prosbou o radu. Od února tohoto roku vybavují pro svou maminku příspěvek na peci, ale zdá se ,že je to nemožné. Maminka má 81 let a její zdravotní stav se tak zhoršil, že již sama už nechodí, je inkontinenci a má středně těžkou demencí. Problém je, že přestože je občankou České republiky, má tady i stále bydliště, tak nemá na tento příspěvek nárok, poněvadž začala pobírat důchod v čase , kdy se nacházela v bývalém Československu na území Slovenska a byla tam až do rozdělení státu, tudíž ji byl přiznán důchod s výplatou na Slovensku a to je kámen úrazu. Česká strana ji ho vyplácet nemůže, protože má ojistovnu jako hlavní na Slovensku a Slovensko ho neposílá do zahraničí. Bez tohoto příspěvku nikde maminku přijmout nechtějí a já přijíždím z práce denně až v 16:20 a nemohu se starat v celodenní péči o maminku a často jsem pracovně i několik dní mimo domova. Bylo mi doporučeno abych zkusila zažádat o výplatu důchodu v České republice, ale i toto mi bylo zamítnuto. Nevím co dál dělat a velmi mě trápí, že na jedné straně v EU má nárok na dávky, no funguje to zřejmě zcela jinak . Moc děkuji za případnou odpověď.
 
Dana Licha

Vážená paní Lichá,

problém, který popisujete se svou maminkou, velmi dobře znám a snažím se jej vyřešit, jako předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR už alespoň 5 let. Je tomu skutečně tak, že slováci odmítají přiznávat příspěvek na péči lidem, kteří dosáhli důchodového věku a odstěhovali se do ČR, přičemž celý život pracovali na Slovensku a platili tam pojištění. Netýká se to jenom ČR, ale Slovensko takto postupuje i vůči ostatním zemím EU, ačkoliv praxe v EU je zcela jiná. Slovensko si vymohlo výjimku z přiznávání příspěvku na péči u Evropského soudního dvoru. V ČR je takových lidí, jako je Vaše maminka možná do tisíce a tito lidé, ačkoliv potřebují péči, tak nemají příspěvek na péči a tudíž si nemohou objednat terénní sociální služby a ani je nikde nevezmou do domů pro seniory a podobně. Již jsem to řešil na úrovni pana prezidenta, několika ministrů práce a sociálních věcí, ale zatím se problém nepodařilo se slovenskou stranou dohodnout. Teď to vypadá, že by mohlo dojít k nějaké dvoustranné dohodě mezi ČR a Slovenskem, ale zatím taková dohoda není podepsaná. Je mi líto, ale v této věci Vám nemohu pomoci, protože to nejde.

S pozdravem Václav Krása