příspěvek na péči

Vážený pane Kráso pobírám příspěvek na péči a žádal jsem o ho zvýšení. Byl mně dodán posudek LPS, který obsahuje větší množství nepřesností a proto jsem podal námitku cestou Úřadu prace. Přidal jsem lékařské zpravy,kdteré nebyly doposud na LPS k dispozici, především konstatují vemi silnou inkontineci 2. stupně V telefonickém rozhovoru mně sociální pracovnice sdělila, že námitku prostudovala, že námitku na LPS nepošle protože je nedůvodná. Jak může dáma bez lékařského vzdělání toto posuzovat? S touto pracovnicí mám zkušenost, že na základě domácího šetření kdy na př. konstatovala verbálně v přítomnosti mojí partnerky velké poškození zdraví a nárok na 3.stupěn tak na LPS poslala pouze 4 poškození a byl mně přiznán 1. stupeň. MPSV to na základě odvolání zrušilo a asam přidala 2. stupeň. V současné době žádám o zvýšení na 3. stupeň. Při místní šetření jí byla zdůrazněna silná inkotinence tak jí neuvedla a moje žádost byla zamítnuta. Podle mého názoru mně chce poškodit a poraďte jak mám postupovat. Děkuji Milakov
 
Milakov Jovan, ing.

Vážený pane Milakove,

doporučuji Vám, aby jste podal stížnost na úřednici, protože pokud jste se vyjadřoval ke stanovisku LPS, tak pracovnice Úřadu nemá právo púosuzovat oprávněnost Vašich námitek a její povinností je předat Vaše stanovisko LPS. 

S pozdravem

Mgr. Václav Krása