Postup při přezkumu pokudku posudkove komise

Dobrý den. Obracím se na vás s dotazem o postupu při přezkumu posudku z posudkove komise, případně podání žádosti na soud. Dcera 19let, DMO, hemiparetik, středně těžká MR, neslyšící (kompenzovana CI), s psychickou poruchou - boji se, že ji jídlo zabije nebo ublíží, sama není schopna cokoliv sníst, musím ji ujistit, že je to v pořádku, a to i několikrát během jídla (bere léky). Posudkovi lékaři včetně komise, trvají na tom, že bod stravování zvládne, protože pozná lžíci a dopraví ji do úst. Nesouhlasím a už rok se odvolávám. Cca před měsícem přišlo vyjádření posudkove komise s titímž vysvětlením. Chtěla bych se tedy "odvolat" dal. Na urade mi nabídli přezkum v Praze nebo soud, ale nedokáží mi poradit jak postupovat. Poradíte mi, prosím? Děkuji
 
Kateřina Minčáková

Vážená paní Minčáková,

především, pokud jde o posuzování základních životních potřeb, tak posudkový lékař nemá pravdu, protože zákon o sociálních službách jasně stanoví, že pokud klient zvládá konkrétní životní potřebu pouze částečně, považuje se, jako by ji nebyl schopen zvládat. Tudíž, jestliže Vaše dcera se sama stravuje pouze částečně, což je z Vašeho dotazu zřejmé, tak by měla být uznána tatozákladní životní potřeba, že není ze strany dcery schopna ji zvládnout.

Pokud jste se již odvolala a odvolání nebylo úspěšné, doporučuji Vám, abyste podala správní žalobu. Správní žalobu musíte podat dop dvou měsíce od rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Správní žaloba se podává ke Krajskému soudu a stačí napsat, že podáváte správní žalobu vůči zamítavému rozhodnutí o Vašem odvolání, protože posuzující orgán nesprávně vyhodnotil situaci Vaší dcery (pokud Vaše dcera nemá sníženou právní subjektivitu, tak by musela podat žalobu ona). Hlavně napište, to co jsem již uvedl, že částečné zvládnutí základní životní potřeby se povbažuje, jako by ji klient nezvládl, což stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Současně s podáním žaloby požádejte o přidělení advokáta ex offo a požádejte také o odpuštění soudních poplatků, a to z důvodu Vaší sociální situace.

 

S pozdravem Václav Krása