PnP a jak dál?

Dobrý den. Byl mi přiznán PnP ve 3. stupni a to na trvalo. Jak má nyní manželka postupovat, aby bylo za ni hrazeno zdravotní a důchodové pojištění a mohla o mne pečovat na plný úvazek? Dosud pracovala na plný pracovní úvazek a po dobu její nepřítomnosti se o mne staraly dcery. Co je však z hlediska pozdějšího přiznání jejího starobního důchodu nejlepší? I nadále setrvat v plném pracovním úvazku, přejít na zkrácený s tím, že ji bude zbývající část důchodu vypočítána z této péče nebo přejít pouze na péči o mou osobu? Nechtěl bych aby byla z důvodu celodenní péče ještě trestána tím, že to jednou pozná na výši přiznaného starobního důchodu (do důchodu by měla nastoupit asi za 12 let). Děkuji za odpověď
 
Franta

Vážený pane Franto,

nejlépe by, vzhledem ke starobnímu důchodu Vaší paní bylo, kdyby i nadále mohla pracovat na plný úvazek. Pokud některá z dcer, které o Vás pečují má třeba dítě, nebo není zaměstnána, tak by mohla na ÚP předat potvrzení, že je hlavní pečující osobou, které musí být Vámi podepsané, že s tím souhlasíte. Pokud to není možné, ať dojde Vaše paní na ÚP, kde podepíše prohlášení, že je hlavní pečující osobou o Vás, ale Vy musí podepsat souhlas.Tím bude sociálně a zdravotně pojištěna. Dále by bylo dobré, kdyby Vaše paní mohla pracovat alespoň na část úvazku. Z pracovní činnosti bude také platit sociální a zdravotní pojištění. Tím by měla zachován slušný důchod.

S pozdravern Václav Krása