PnP

Vážený pane Kráso, ráda bych se, s Vámi, podělila o zkušenost, kterou jsem získala na kontaktním pracovišti ÚP. Koncem února 2020 jsem odeslala návrh na "změnu výše přiznaného PnP" a to z 1. stupně na 2. stupeň. Rozhodnutí jsem obdržela v polovině června. Stupeň zůstal nezměněn. Chtěla jsem se odvolat, protože poslední neurologické vyšetření se k posudkové lékařce nedostalo (hlavní diagnóza: polyneuropatie s chabou paraparézou a ztráta rovnováhy). Chtěla jsem využít práva nahlédnout do spisu, ale bohužel, ze zdravotních důvodů jsem se na ÚP, kontaktní pracoviště, nemohla osobně dostavit. Proto jsem požádala syna, kterému jsem vystavila plnou moc (tiskopis byl vyzvednut na ÚP), aby ofotil potřebné spisy. Vedoucí odd. plnou moc nepřijala, požadovala, abych se dostavila osobně a pokud nemůžu, tak mám požádat o vrácení/zrušení příspěvku na mobilitu (je to uvedeno i v „Protokolu o ústním jednání“, a to “vzhledem k tomu, že mám dávku příspěvku na mobilitu, tak syn čestně prohlašuje, že jsem pravidelně měsíčně dopravována za úhradu a jsem schopna převozu“) Začali jsme zjišťovat. Obrátili jsme se na krajskou pobočku ÚP. A potom už to šlo i díky telefonátu pracovnice krajské pobočky na kontaktní pracoviště. Bohužel, už jsem nestačila podat odvolání. Chci znovu požádat o navýšení PnP. Proto se na Vás obracím, s prosbou o radu. Můžu se při vyřizování PnP obrátit na ÚP ČR - krajskou pobočku i když místně přísluším na kontaktní pracoviště? Bohužel, podjatost nemohu dokázat, ale praktiky úřednic na kontaktním pracovišti neodpovídají chování jaké si klient zaslouží. Nemám k nim důvěru. Další dotazy: přenesení stravy a servírování patří do mobility nebo stravování? Při oblékání a obouvání, svlékání a vyzouvání, manipulaci s oblečením (tj. přichystání oděvů ze skříně a uložení do skříně) potřebuji pomoc druhé osoby. Lze toto zahrnout při posuzování ZŽP jako samostatný bod? Oblečení i obuv mám přizpůsobenou na tuto činnost. Nerozumím bodu "Péče o zdraví". Lze do tohoto bodu zahrnout pomoc při používání kompenzační pomůcky (např. přichystání sedátka do vany a invalidního vozíku do exteriéru - přenesení z 2. poschodí, dále denní masáže nohou, bandážování, pomoc při cvičení apod.)? Děkuji Vám za odpověď, velmi si vážím Vaší práce a přeji Vám pohodové a úspěšné dny. Jitka J.
 

Vážená paní Jitko,

novou žádost o zvýšení příspěvku na péči nemůžete podat na krajské pobočce ÚP.  Musíte ji podat na pracovišti ÚP, které přísluší Vašemu bydlišti. Bohužel to jinak nejde. Pokud Vám nebude vyhověno, podejte odvolání a potom se na mě obraťte, abychom si celou věc ohlídali.

S pozdravem Václav Krása