kontrola u PnP

Dobrý den, můj kamarád by na vás měl dotaz a požádal mě, abych vám za něj napsal. On je nevidomý a pobírá příspěvek na péči ve 2.stupni.Ho by moc zajímalo, jaký smysl má kontrola využívání příspěvku na péči v místě bydliště, právě pokud je nevidomý, když si ani nemůže beze zraku zkontrolovat, kdo k němu přišel? Ví, že se kontroluje například to, jak je péče o něj poskytována a taky ví, že je to v zákoně, ale nejde mu na rozum, proč by měl do svého domu pouštět cizí lidi, když on sám může na ÚP dojít se vším, co by bylo potřeba zkontrolovat, jako třeba smlouva nebo má např. schovány i paragony. policie mu prý i řekla, že není do svého domu povinen nikoho pouštět. Tudíž v případě kontroly by je tam nepustil a myslí si, že je to v jeho případě hloupost ho takhle kontrolovat doma. předem díky za vaši případou odpověď.
 
Josef

Vážený pane Josefe,

my považujeme kontrolu v bytech, kde je poskytována péče rodinou za důležitou, aby nedocházelo k tomu, že rodina poskytuje jen minimální služby a v zásadě nechala člověka se zdravotním postižením bez pomoci například dostat se na kulturní představení , aby byl dobře oblečený a netrpěl nějakými problémi, protože služba mu je poskytována pouze v malém rozsahu. Chápu, že u člověka nevidomého, který je ještě fyzicky fit se může zdát tato kontrola nadbytečná, ale například u seniorů se zdravotním postižením jsou případy, kdy rodina dělá opravdu jen to nejduležitější a jinak nechají člověka bez pomoci.

S pozdravem

Václav Krása