Hlavní pečující osoba-podruhé pečuji, bude se mi to počítat do důchodu?

Dobrý den, pečovala jsem v letech 2012-2016 o babičku, která pobírala stupeň 3, pak i 4. Po úmrtí baičky, jsem zanesla potvrzení poskytování péše na OSSZ a tam si to zapsali. Nyní zase pečuji od roku 2019-až dosud o svou tchýni, která je po mrtvici-stupeń 4. ležák. Prosím, bude mi zase tato doba poskytování hlavní péče, započítána do důchodu? a zase mám postupovat stejně? pokud by péče skončila, tak zase s potvrzením na OSSZ ? Děkuji K.
 
Kolárová

Vážená paní Kolárová,

pokud budete pečovat o Vaši tchýni, tak je to stejné, jako jste pečovala o Vašim maminku. Musíte na úřad práce vyplnit prohlášení o tom, že jste hlavní pečující osobou při péči o tchýni a tchýně Vám musí toto prohlášení podepsat, že stvrzuje, že se o ni staráte. Jakmile odevzdáte potvrzení na ÚP, měla byste být osvobozena od sociálního a zdravotního pojištění a samozřejmě, že doba péče Vám bude počítána do nahradní doby pro účely důchodového pojištění. Neměl by s tím být žádný problém.

S pozdravem Václav Krása