Dotaz ohledně zamítnutého návrhu na zvýšení příspěvku na péči

Vážený pane Krása, děkuji za odpověď i když si nejsem jistá, zda je v pořádku zasílat odvolání na MPS. Úřad práce, který rozhodnutí vydal se má k odvolání vyjádřit a a vše předat MPSV. Pracovala jsem 20 let na jednom městském pražském úřadě a samozřejmě aplikovala správní řád. Ale samozřejmě již uplynulo více jak 7let kdy jsem odešla do důchodu. Mám ale ještě jeden dotaz, domnívám se, že správní orgán nedodržel lhůtu na vydání rozhodnutí: Správní řízení bylo zahájeno dne 1.2.2022, dne 17.3.2022 bylo provedeno sociální řízení, řízení bylo přerušeno dne 21.3.2022. Dne 29.6.2022 mně správní orgán sdělil, že dne 28.6.2022 obdržel posouzení stupně závislosti z okresní správy sociálního zabezpečení a že pokračuje ve správním řízení. Tato písemnost mně byla vhozena do schránky dne 18.7.2022. Rozhodnutí je zcela jistě antidatováno 4.8.2022, nicméně vypraveno bylo dle obálky 29.8.2022 a já jsem ho převzala 31.8.2022. Domnívám se, že nebyla dodržena lhůta na vydání rozhodnutí ve lhůtě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rozhodnutí vydané po lhůtě by mělo být považováno za nicotné. Myslíte, že je vhodné toto zmiňovat v odvolání, nebo je ještě víc naštvu? Omlouvám se, že takto obtěžuji. S úctou Alena Ježková
 
Alena Ježková

Vážená paní Ježková,

já jsem Vám napsal, že odvolání se posílá prostřednictvím ÚP, což znamená, že ÚP přiloží potřebné doklady a pošle na MPSV ČR, které je odvolacím místem. Takže je to stejné, to co jste napsala Vy. Správní orgán nedodržel lhůtu pro vydání rozhodnutí, což je dneska zcela běžné, ale protože správní řad neurčuje ždnou sankci pro správní orgán, tak z toho nelze vyvodit žádné důsledky. Asi bych do odvolání nezmiňoval nedodržení lhůty pro vydání správního rozhodnutí, protože je tím opravdu jenom naštvete. Pokud nebude ve správní řádu jasná sankce, tak se obávám, že se nic v této praxi nezmění.

S pozdravem Václav Krása