dotaz na příspěvek na péči

Dodrý večer pane Kráso mám na Vás dotaz ohledně příspěvku na péči.Dcera letos 13 let je v péči psychiatra a psychologa má diagnostikován atypický autismus.Dále má sílné sklony k agresivitě vůči členum domácnosti.Byl jí přiznán příspěvek na péči a to 2 stupeň.Dotaz zní pokud bude hospitalizována v psychyatrické léčebně a bude jí změněna diagnoza můžeme přijít o příspěvek na péči?Medikace užívá Sertralin Active 50mg dále užívá Medorisper .Moc Vám děkuji za vaši laskavou odpověd.
 
Ilona Patajová

Vážená paní Patajová,

zákon o sociálních službách jasně stanoví, že v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se po 30 dnech pozastavuje výplata příspěvku na péči. Vy jste povinna, pokud jste její hlavní pečující osoba, tuto skutečnost sdělit ÚP do 8 dnů po nástupu hospoitalizace. Po ukončení pobytu ohlásíte ÚP, že dcera již opustila zdravotnické zařízení a výplata příspěvku bude obnovena. Trichu mne překvapuje, že Vaše dcera má přiznán pouze II. stupeň PnP. Pokud má autismus se silnými sklony k agresivitě, to znamená, že musí být pořád kontrolována, domnívám se, že by bylo možné přiznat vyšší stupeň PnP, protože Vaše dcera si pravděpodobně sama nic neudělá. Zkuste zvážit podání žádosti o vyšší stupeň PnP.

S pozdravem Václav Krása