Dotaz k odvolání ve věci odejmutí příspěvku na péči po 18 roce věku pro neslyšícího

Dobrý den, prosím, má smysl se odvolávat ve věci odebrání příspěvku na péči I. stupně, u neslyšícího syna, který má ztrátu sluchu dle Fowlera bin. 97,1% a smíšenou vývojovou dysfázii (receptivní a expresivní). Do 18 let věku byly posuzovány následující oblasti základních potřeb - orientace, komunikace a osobní aktivity. Nyní posudková lékařka zhodnotila změnu ve zvládání životní potřeby v oblasti osobních aktivit jako zvládaný jelikož má ve škole kamaráda, ve volném čase čte, cvičí, programuje. Je spíše samotářský. Závěr z posouzení je, že oprávněnou osobu nelze považovat za osobu závislou na pomoci jiné osoby, protože nepotřebuje z dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc, dohled nebo péči ve 3 oblastech životních potřeb dle § 9 Zákona o sociálních službách. Syn díky kombinaci praktické hluchoty a smíšené dysfázie je v osobních aktivitách hodně omezen. Všechny činnosti, komunikaci pomalu, opakovaně vysvětlujeme, vždy s ním všude chodíme - např. oprava sluchadel - např. technik mu neuměl vysvětlit způsob opravy, školní praxe - přijímání na praxi - byli jsme jako podpora. Z tohoto důvodu jsme podali žádost k soudu o schválení Smlouvy o nápomoci ve věcech právního charakteru, jednání se správními a jinými orgány, uzavírání smluv a jiných osobních záležitostech, kdy se syn bude rozhodovat sám, nebude ovlivňován, ale bude potřebovat podporu, aby pochopil smysl a podstatu věci. Ve škole na internátu má rovněž podporu specializovaného personálu a učitelů. Tím že se mu opravdu věnujeme, je nyní na oboru s maturitou. Vše je dáno jeho vysokým intelektem a velkou cílevědomostí. Všichni tvrdí, že má smysl odvolávat se vždy. Jen by mě zajímalo, zda to má v tomto případě smysl a vůbec šance na kladný výsledek. Nemáte rovněž zkušenost na právníka v Ostravě, který má s psaním odvolání tohoto charakteru zkušenosti ? Děkuji moc. Třaskošová
 
Svatava Třaskošová

Vážená paní Třaskošová,

samozřejmě, že má smysl se odvolat proti rozhodnutí o odebrání příspěvku na péči po dovršení 18 let věku Vašeho syna. Považuji postup posudkové lékařky za poněkud zvláštní, protože podle ztráty sluchu, kterou uvádíte, by příspěvek na péči měl být zachován. 

Pokud jde o napsání odvolání, možná byste měli postupovat tak, že byste podali žádost o přiznání příspěvku na péči s tím, že byste to odůvodnili právě nesmyslným odebráním příspěvku na péči, který syn pobíral do 18 let věku. Pokud byste chtěli napsat odvolání, tak na to máte 15 dnů a může Vám s tím pomoci poradna NRZP ČR, poradnanrzp@nrzp.cz, telefon 266 753 427.

S pozdravem Václav Krása