Dělené péče o postiženou osobu III.st

Dobrý den pane Kráso, jelikož se mi nepodařilo nikde vyhledat potřebné informace, obracím se na Vás. Dohromady 30 let pečuji o tězce postiženého syna od narození (vozíčkáře). Nyní syn "dospěl" do fáze, kdy by byl ochoten zkusit pobývat v týdenním stacionáři v Jedličkově ústavu, pokud by byl přijat. Doposud jsme ho do spec. škol a dílen denně dováželi a poté byl doma. Pokud by byl přijat, v ústavní péči by byl cca 20 - 21 dnů v měsíci a v domácí péči cca 8 - 9 dnů. Finanční částka příspěvku na péči by se dělila na 70% pro Stacionář a 30 % pro ostatní péči. Potřebovala bych vědět, jaké povinnosti by mi jako pečující osobě vyplívaly z této změny - jestli bych  měla  i nadále, jako pečující osoba, i když nyní v menší míře, nárok na úhradu sociálního a zdravotního pojištění od státu, nebo už nikoliv ? A Jestli se mi i nadále bude započítavat tato péče do důchodu ? Zaměstnaná po celou dobu nejsem, neboť péče o syna je časově i psychicky náročná, i přes jeho věk je pořád dítě. V péči Stacionáře by syn mohl být pouze po dobu , kdy by navštěvoval praktickou školu (2 letou) a poté by opět byl v denní domácí péči. Budu velmi ráda, když mi pomůžete se v této situaci orientovat, abychom vyšli vstříc synovi a zároveň se nedostali do potíží pro nevědomost. Mnohokrát děkuji.  
 
Karolína Kloudová

Vážená paní Kloudová,

je to tak, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přesně stanoví, že v případě, kdy je klient v týdenním stacionáři, tak musí zaplatit stacionáři 75 % ze svého příspěvku jna péči a samozřejmě ze svého důchodu také stravu a byt. Pokud, Vy si ho budete brát domů, tak samozřej mě, že musíte zajistit tu dobu péči o něj, ale už byste nebyla hlavní pečující osobou a musela byste se ucházet o zaměstnání. Zkrátka už byste nebyla hlavní pečující osobou, protože tou by byl týdenní stacionář. Pokud by se jednalo o denní stacionář, tak byste zůstala hlavní pečující osobou.

S pozdravem Václav Krása