zamítnutí žádosti o příspěvek na auto

Dobrý den Vážený pane Kráso, dovolím se na Vás obrátit pro radu ohledně zamítnutí žádosti příspěvku na auto pro mého tatínka. Žádal o příspěvek na motorové vozidlo, žádost byla zamítnuta. Otec doložil několik zpráv o jeho zdravotním stavu - je těžký cukrovkář, v posudku o jeho zdravotním stavu dle posudkové komise je výčet : - jde nepochybně o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, příčinou DNZS je povšechná atherosklerosa, především věnčitých tepen a tepen DK s ICHS, kde stav po 5 násobném bypassu, výkonostně EF LK 55-60% a s ICHDK, kde stacionální uzávěr dist. třetiny AFS oboustranně s kolaterizací, závažná stenosa APF vlevo, úplná oblierace dist. 2/3 ATA až ADP a disfusní změny i ATP, tok do periferie patrný, nově závažná stenosa odstupu APF vlevo. Nejde ve smyslu §9 odst. 2 a 4 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění zákona 228/2019 Sb. o osobu se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu uvedeným v příloze tohoto zákona, protože nejde o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, uvedenou v písm. bodu 1 části I. přílohy k citovanému zákonu, nejde o zdrav. stav, uvedený v části II této přílohy. Nepochybně ale otec vadu nosného a pohybového aparátu má, neujde ani 30 metrů, díky nemoci cév a tepen, a těžké cukrovce, není schopen dlouhodobějšího pohybu. Mínila jsem, že po novele zákona z 1.3.2020 se na něj nově budou tyto skutečnosti vztahovat. Mohl byste mi prosím poradit, zda má smysl se odvolávat a na co se v odvolání případně zaměřit ? Jsem laik, nedokážu přesně vysvětlit veškeré pojmy z lékařské hantýrky, ale svými slovy : otcův zdravotní stav díky cévám a srdci už nikdy lepší nebude, stav se neustále zhoršuje, předloni prodělal klinickou smrt, kdy díky cévám málem odešel, byl v komatu. Nohy má úplně bílé a strašně hubené, hrozně ho bolí. Dojíždí do IKEm a do Kladna do nemocnice, pak i u nás v Rakovníku. Moc děkuji za Vaši pomoc S pozdravem Vanda Jeličová
 
Vanda Jeli?ová

Vážená paní Jeličová,

od března letošního roku byly rozšířeny diagnozy, na které je možné přiznat příspěvek na kompenzační pomůcku. Na příspěvek na nákup motorového vozidla se však úprava nevztahuje. Sice se můžete do 15 dní odvolat, ale obávám se, že byste neuspěli.

S pozdravem Václav Krása