Příspěvek na pořízení motorového vozidla

Dobrý den,podala jsem žádost o příspěvek na pořízení motorového vozidla pro 20letou dceru o kterou se staráme.Dcera je nevidomá, má DMO,ZTP/P.K žádosti,mimo jiné, jsem jsem dodala znalecký posudek z oboru zdravotnictvi,odvětví psychyatrie,který byl vypracován na žádost soudu k vyřízení žádosti o omezení svéprávnosti.Tam je uvedeno,že dcera trpí těžkou až hlubokou mentální retardací.Příspěvek mi byl zamítnut tak jsem podala. ihned odvolání.Nevím jestli ten posudek brali na zřetel, nebo je potřeba jiný?Moc děkuji za odpověd Věra
 
V?ra

Vážená paní Věro,

posudkový lékař pravděpodobně vycházel z toho, že Vaše dcera je nevidomá, a to vzal asi jako základ k posouzení. Zákon č. 329/2011 Sb., stanoví, že příspěvek na nákup motorového vozidla se u nevidomých nepřiznává. Posudkový lékař však měl přihlédnout k druhé diagnóze, a to je, že dcera trpí těžkou až hlubokou mentální retardací a na tuto diagnózu se příspěvek na nákup motorového vozidla přiznává. Podle mého názoru je v rozporu se zákonem, že pokud žadatel má kombinované postižení, tak se musí přihlédnout k tomu postižení, které opravňuje k přiznání příspěvku na náku motorového vozidla. To, že jste se odvolala je správné a možná bych Vám doporučil, abyste svoje odvolání doplnila právě o tu formulaci, že není možné posoudit žádost pouze podle jedné diagnózy.

S pozdravem Václav Krása