Příspěvek na motorové vozidlo byl ve skutečnosti zpřísněn

Pěkný den Vám přeji, pane Krása. Zákon o poskytování příspěvku na motorové vozidlo byl zpřísněn. Četl jsem si pozorně Vaše odpovědi, kde jste se pozastavoval nad tím, že tazatel pobírá příspěvek na mobilitu. Přesto mu nebyl přiznán příspěvek na samotné vozidlo. Starám se o sestru, jejíž nejtěžší diagnóza je "středně těžká mentální retardace". Rodiče nám již umřeli. Když ještě žili, zažádal otec celkem 2x o příspěvek na vozidlo pro sestru. Tento příspěvek mu byl v určité formě přiznán. A to v minulosti již 2x. Naposledy v roce 2006. Nicméně sestra má operované nohy a nemůže pořádně chodit. Byť je schopna velmi pomalé chůze s občasným přidržováním. Nyní, když jsme zůstali sami, jsem podal novou žádost o příspěvek na motorové vozidlo. K mému překvapení byl příspěvek jasně zamítnut. Nárok na příspěvek totiž mají jen osoby s těžkou a nebo hlubokou mentální retardací. Ano, slovíčko STŘEDNĚ již rozhodlo o tom, že všichni ti, kteří dříve měli nárok žádat jej dnes již nemají. A těchto lidí je opravdu velké množství. Trendem v moderní civilizaci by mělo být lidem se zdravotním postižením pomáhat stále více. K mému překvapení však je tomu v ČR právě naopak. Tedy příspěvky byly hromadně ODEBRÁNY a to dokonce lidem, kteří se nemohou sami nijak bránit. Lidem, kteří ani sami nejsou schopni argumentovat, a jsou odkázáni na jiné. Nechápu, jak se něco takového může stát v zemi, která se nazývá civilizovaná. Sestra tedy není na vozíku, ale musím ji pracně vláčet do prostředků MHD a ostatní zdraví cestující vždy mají o "divadlo" postaráno. A to jak při výstupu, tak při nástupu, se opakuje tato nedůstojná podívaná. Přitom má moje nemocná sestra průkazku ZTP/P + měsíčně přiznán nárok na příspěvek na mobilitu. Původní zákon umožňoval mé sestře příspěvek přiznat, ale nyní se jen rozšířil o možnost menšího krácení pro pracující invalidy. Tuto skutečnost také politici patřičně hrdě prezentovali. Tímto bych Vás chtěl poprosit o odpověď a zároveň Vás informovat o tomto stavu zpřísněného zákona. Jedná se o zákon 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Konkrétně část týkající se příspěvku na pořízení motorového vozidla. Přeji Vám pěkný den
 
anonymní

Je mi líto, na anonymy neodpovídám.