příspěvek na motorové vozidlo

Dobrý den.v lednu 2020si syn žádal o příspěvek na zvláštní pomůcku/motorové vozidlo/.je po amputaci nohy ve stehně na invalidním vozíku.amputace mu byla provedena v říjnu 2019. dle posudkové lékařky nemá nárok na pomůcku. že se nejedná o dlouhodobě nepříznivý stav. a tudíž nejde o osobu ,která má těžkou vadu nosného aparátu nebo pohyb. ústrojí ve smyslu ustanovení parag.9 odst.2 a4 zákona č. 329/2011Sb..v platném znění.pro účely přišpěvku na zvláštní pomůcku.nejedná se o dlouhodobě nepříznivý zdrav. stav. podali jsme námitku, stejně posudková svoje rozhodnutí nezměnila. zajímá mě. zda se dá bránit jinak než odvoláním/trvá dlouho/.nebo je lepší podat žádost znovu a za jak dlouho jde podat nová žádost?za odpověd děkuji Glossová
 
Barbora Glossová

Vážená paní Glossová,

nemám co bych k tomu řekl než, že lidská blbost je neuvěřitelná. Samozřejmě, ža Váš syn má nárok na příspěvek na nákup motorového vozidla, podle § 9., zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a dále k ustanovení Přílohy, písm l) kde se uvádí, že nárok na příspěvek na nákup motorového vozidla náleží u -  "l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování". Máte možnost podat správní žalobu, která se podává ke krajskému soudu do 60 dní po obdržení rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Můžete také podat po půl roce novou žádost, což by asi bylo rychlejší, protože správní soud může trvat dlouho. Protože mi nejde do hlavy, proč Vašemu synovi nebylo vyhověno, můžete mi kopii zamítavého rozhodnutí poslat na adresu v.krasa@nrzp.cz a pokusil bych se Vám pomoci.

S pozdravem Václav Krása