příspěvek na motor. vozidlo - připomínka

Vážený pane Kráso, dovolte mi, abych se vyjádřila co si myslím o schvalování žádostí o příspěvek na motorové vozidlo. V našem případě i v případě mých známých, kteří žádali, považujeme za naprosto nedostačující, že posudkový lékař rozhoduje jen na základě lékařských zpráv a neprovádí se šetření v domácnosti, tak jako tomu je v případě žádosti o výši příspěvku na péči. V našem případě má manžel Parkinsona již 17 let. Nyní už mu léky nezabírají tak, jak by měly. Střídá se stav,kdy může ujít několik krůčku s tím, že leze v bytě po čtyřech končetinách. Jak tedy by se měl dopravovat veřejnou dopravou k lékaři??? Toto není vůbec zohledňováno. Máme za to, s mými známými, kteří také žádali, že příspěvek je přiznáván velice sporadicky, pro řadu pacientů, kteří by to také potřebovali je to jen póza, že je možné příspěvek dostat. Myslím si, že by bylo nutné toto změnit tak, aby skutečně příspěvek dostali ti, kteří to potřebují. Vážím si Vaší práce, že pomáháte potřebným. Hana
 
Hana

Vážená paní Hano,

máte pravdu, že příspěvek na nákup motorového vozidla je přiznáván především na základě posudku LPS. Pokud však máte námitky proti rozhodnutí, je důležité, abyste se bránila a podala odvolání. Je potřeba vždy bojovat. Na druhé straně, sociální šetření není dobré v tomto případě dělat, protože to má zcela jiný smysl.

S pozdravem Václav Krása