Autistická porucha - příspěvek na automobil

Dobrý den, dle zákona 329/2011 Sb. v příloze bod 5. odst. c) mají nárok na automobil osoby, které mají "autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.". Můj dotaz prosím zní, co konkrétně znamená "objektivně" prokázat hetero/auto agresi. O sklonech a projevech agrese píše ve své odborné zprávě paní klinická psycholožka i psychiatrička, také s vysvětlením, z jakého důvodu k tomu dochází a v jakém prostředí. Ani jedna však přímo u takového stavu nebyla. Budou projevy dostatečně prokázány, když jsou uvedeny a popsány ve zprávách tak, aniž by ten odborný lékař byl u toho stavu sám přítomen? Moc děkuji předem za odpověď a Váš čas, JS
 
Jaroslava S.

Vážená paní Jaroslava,

ano, popis projevů poruchy autistického spektra, které uvede odborný lékař ve své zdravotní zprávě, by měl být dostatečný pro posudkového lékaře, aby Vám příspěvek přiznal. Pokud by se tak nestalo, doporučuji Vám, abyste hned podala odvolání.

S pozdravem Václav Krása