Nárok na příspěvek na mobilitu

Dobrý den, prostřednictvím vašich stránek bych si chtěl ověřit správnost pouze "ústní" informace PÚ o přerušení a následném odložení řízení ve věci správního řízení o příspěvek na mobilitu. Na základě podané žádosti v prvním měs. r. 2015 byl mému otci, jehož ve věci na základě plné moci zastupuji, vydáno rozhodnutí o přiznání průkazu "ZTP/P" ode dne 1.1.2015 a to až ve čtvrtém měsíci r. 2015. Toto rozhodnutí se stalo tímto podkladem pro pokračování v řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Jelikož však otec v témže měsíci zemřel, bylo mi na základě mého oznámení a doložení úmrtním listem tohoto stavu pouze ústně sděleno, že se tato věc řízení ruší a odkládá. Myslel jsem si totiž, že když byl otci přiznán od 1.1.2015 průkaz  "ZTP/P", dostane tudíž od téhož dne přiznán i příspěvek na dopravu a to alespoň do doby úmrtí tak, jak i v případě příspěvku na péči. Bylo mi však PÚ pouze "ústně" sděleno a to bez písemného stanoviska správního orgánu, že nedostane nic, a to již z uvedeného důvodu s pouhým vysvětlením, že příspěvek na mobilitu je určen pouze žadateli (bez ohledu na skutečnost že ho v tomto zastupuji včetně vykonávání této dopravní obslužnosti).  U příspěvku na péči je to údajně jiné v tom, že tento je určen žadatelem určenému pečovateli a ten byl tedy z tohoto důvodu také přiznán a vyplacen. Dotazuji se proto v této stručně uvedené záležitosti, zda je tomuto opravdu tak, a zda jsem byl správné informován. Za odpověď již předem mnohokrát děkuji! S pozdravem a přáním příjemného dne Novotný Ladislav  
 
Ladislav Novotný

Vážený pane Novotný,

§ 6, odst. 1, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP uvádí, že "nárok na opříspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, označeným symbolem ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje, nebo je dopravován....."z této dikce zákona vyvozuji, že Váš otec měl nárok na příspěvek na mobilitu minimálně v měsících leden až březen. Doporučuji Vám žádat od úřednice ÚP písemné vyjádření.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamy na mém webu. Děkuji