Nárok na příspěvek na mobilitu

Dobrý den pane Kráso, mohla bych se, prosím, zeptat, zda nemáte k dispozici nějaký dokument, který by vysvětloval, kdo má nárok na příspěvek na mobilitu. Na webu MPSV jsem našla jen Brožurku pro OZP a níže uvedenou citaci, dle tohoto mi pracovnice UP odmítla příspěvek přiznat. Syn má průkaz ZTP/P a III.stupeň PNP do 30.6.2015. Bylo to přiznáno až na základě odvolání, od počátku měl uznanou mobilitu i orientaci a proto měl průkaz ZTP/P a do roku 2012 i příspěvek na mobilitu. Po odvolání mu sice přiznali III. stupeň, ale mobilita ani oreintace mu nebyla uznaná, takže v roce 2013 příspěvek na mobilitu nepobíral. Proto jsem čekala na leden 2014 a přišla s žádostí na ÚP, tam mi bylo sděleno, že automaticky na dávku nárok nemá, i když má průkaz ZTP/P a výhody III. stupeň, že by muselo dojít k novému posouzení zdravotního stavu a může mít i stupeň nižší. Po zkušenostech z odvolání se nového posouzení obávám a trvala jsem na tom, že na dávku syn v tuto chvíli nárok má. Požádala jsem i přítomnost vedoucí, ta mi sdělila, že jsem měla přijít se žádostí v roce 2013 a nyní je již pozdě a pokud o dávku chci žádat, musí se znovu přeposoudit nárok na PNP i ZTP/P. Níže kopíruji jediný oficiální materiál, který jsem našla na MPSV.cz. Moc děkuji za Váš čas a přeji pěkné dny Barbora Poláčková Příspěvek na mobilitu Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014 (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. prosince 2015). Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2013 zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015. která se opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována, které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce. Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
 
Polá?ková

Vážená paní Poláčková,

od 1. 1. 2014 došlo k významným změnám v přiznávání průkazu OZP i přiznávání příspěvku na mobilitu. Úprava spočívá mimo jiné v tom, že u průkazů OZP, které budou přiznány po 1. 1. 2014 bude mít držitel průkazu automaticky nárok na příspěvek na mobilitu. Zdůrazňuji, že se to týká až nově přiznaných průkazů po 1. 1. 2014. pro Vás to znamená, že příspěvek na mobilitu byste mohla získat jedině tak, že byste požádala znova o vydání průkazu ZTP/P. Tím by se naplnila dikce zákona. Váš syn by měl nárok na příspěvek na mobilitu.

S pozdravem Václav Krása

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.