Mobilita 2012 - 2014.

Dobrý den pane Kráso. Chtěl bych vás stručně seznámit se svým příběhem, jak jsem si v roce 2012 podal žádost o příspěvek na mobilitu. 26.3.2012. podána žádost. 30.5.2012. vydáno rozhodnutí kde je věta napsaná posudkovou lékařkou: Z posudkového zhodnocení vyplývá, že jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Ztuhlost trvá i celý den, pří chůzi nejistota, závratě, pohybuje se bez pomůcek, ujde cca 100 m. Přesto mi příspěvek nebyl přiznán i když dle mého názoru z toho co bylo napsáno v posudkovém zhodnocení, jsem jednu z podmínek splnil. Podal jsem odvolání, to bylo zamítnuto v rozhodnutí ze dne 28.11. 2012. Podal jsem tedy 27.1. 2013. správní žalobu s tím, že chci aby bylo nařízeno jednání kterého se chci osobně zůčastnit, abych mohl dodat další případné důkazy. 30. 7. 2014. tedy po roce a šesti měsících mi byl doručen rozsudek. Nebylo tedy nařízeno jednání jak jsem požadoval a tím mi nebylo umožněno abych mohl cokoliv dodat u soudu. Rozsudek byl tohoto znění: Rozhodnutí žalovaného ze dne 28.11.2012. se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. MPSV se s tím vypořádalo tak, že si nechalo vypracovat 2.10.2014. od posudkové komise doplňující posudek z původní lékařské zprávy datované 20. 2. 2012. kde si upravili co potřebovali opět v můj neprospěch a příspěvek zase byl zamítnut. Takže po dvou letech a sedmi měsících, kdy mi bylo upřeno i právo vyjádřit se u soudu, mám pár dní na podívání do takzvaného doplňujícího posudku, kam ale já prý nemohu žádnou novou lékařskou zprávu doplnit, pouze se mám písemně vyjádřit. Pokud by vás zajímaly i podrobnosti a mohl byste mi pomoci vy, nebo NRZP ČR, budu moc rád. Děkuji za odpověď a přeji pohodový den.
 
Petr

Vážený pane Petře,

přiznám se, že v této situaci je rada velmi drahá. Máte teoreticky možnost podat kasační stížnost, která se podává k Nejvyššímu správnímu soudu. Tuto žalobu za Vás musí napsat již advokát a stálo by Vás to peníze s tím, že výsledek je samozřejmě nejistý.Přivítal bych podrobnosti a spojení na Vás,vše pošlete na mail v.krasa@nrzp.cz,  protože je možné z toho udělat jakousi mediální kauzu o tom, že stát se vlastně nesnaží pomoci, ale pouze chrání svoje peníze. Z Vaší strany by to ovšem znamenalo, že se nebudete bát mluvit do médií. Jinak platí, že jediná možnost je podat kasační stížnost s nejistým výsledkem.

S pozdravem Václav Krása