Je v dohledné době reálná diferenciace příspěvku na mobilitu...?

Dobrý den pane Krása. Prosím o informaci, zda je nějak aktuálně legislativně zvažovaná, nebo NRZP navrhovaná změna výše příspěvku na mobilitu ve smyslu opětovné diferenciace zmíněné dávky, podobně jako byl v dřívějších obdobích nastavený limit příspěvku na provoz motorového vozidla...? Současnou právní úpravou jsou znevýhodněni držitelé průkazů ZTP-P a pro tyto závažněji postižené občany to mnohdy znamená nezanedbatelný výpadek prostředků na často jediný způsob zajištění jejich mobility... Děkuji Vám za odpověď. Novotný
 
Novotný

Vážený pane Novotný,

máte samozřejmě pravdu, že současný způsob výplaty příspěvku na mobilitu znevýhodňuje osoby, které jsou více zdravotně postižené. Bohužel, zatím to nevypadá, že by došlo ke změně a nějaké diferenciaci.

S pozdravem Václav Krása