dotaz

  Dobrý den, zažádal jsem o průkaz osoby se zdravotním postižením. Na ÚP mi řekli, že si mám podat žádost také o příspěvek na mobilitu. Průkaz ZTP/P mi přiznali. K rozhodnutí o žádosti o průkaz na mobilitu se zatím nikdo nevyjádřil. Pouze jsem byl vyrozuměn, že řízení o jeho přiznání je  přerušeno po dobu řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením. Slyšel jsem,  že kdo má přiznán ZTP/P, má nárok na příspěvek na mobilitu. Každý měsíc jezdím k lékaři  minimálně 2x do 30 km vzdáleného města. Je správné, že se k  rozhodnutí o žádosti o příspěvek na mobilitu dosud vůbec nevyjádřili nebo tomu mám rozumět tak, že mi příspěvek na mobilitu nebyl přiznán?
 
Jande?ka

Vážený pane Jandečko,

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se ZP stanoví, že držitel průkazu ZTP a ZTP/P má nárok na příspěvek na mobilitu. Pouze se zjišťuje, zda žadatel není v celoročním zařízení sociální péče, kde příspěvek nemusí být přiznán. Domnívám se, že byste měl obdržet s rozhodnutím o příznání průkazu ZTP/P také rozhodnutí o příspěvku na mobilitu. Pokud tomu tak není, doporučuji Vám oslovit ÚP a žádat vysvětlení.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud si prohlédnete reklamy na mém webu https://www.vaclavkrasa.cz/. Děkuji.