ZTP snížení po vlastní žádosti

Dobrý den, manželka měla od úřadu přiznán průkaz ZTP s platností "na trvalo". Jelikož se její stav zhoršil, požádali jsme z vlastní iniciativy o přezkum. V první vlně úřad potvrdil trvání ZTP na trvalo. Proti tomuto jsme se odvolali. Odvolací orgán následně seznal, že nárok na průkaz OZP nevzniká vůbec. Ještě v připomínkovém řízení jsme dosáhli na změnu posudkové komise, nová odvolací posudková komise přiznala na trvalo průkaz TP. Chci se zeptat, zda je v rámci správního řízení přípustné, aby byl výsledek námi iniciovaného přezkoumání a dokonce i námi iniciovaného odvolání (původně byl ZTP na trvalo a první komise rozhodla o tomtéž) v neprospěch žadatele a došlo naším odvoláním vlastně ke zhoršení původního rozhodnutí. Předem děkuji za odpověď.
 
TB

Vážený pane,

měl byste se podepsat celým jménem, já nejsem také v anonymitě.

Pokud jde o Váš problém, tak je to o tom, jak jste napsali vlastní odvolání. Pokud jste nenapsali výslovně, že žádáte průkaz ZTP/P, tak kontrolní orgán opravdu mohl, v rámci přezkumného řízení, snížit stupeň až na TP. Je to o přesném vyplnění dokumentů. Pokud jste v dotazníku neuvedli přesně co chcete, tak opravdu to tak možné je. Máte dvě možnosti, buď podat správní žalobu ke krajskému soudu na postup posuzující orgánu, protože došlo k porušení správního řádu a nebo, po nějakém čase, žádost o průkaz ZTP/P opakovat.

S pozdravem Václav Krása