ZTP pro nejmenší děti

Vážený pane magistře, prosím o radu ohledně průkazu ZTP pro nejmenší děti. Máme v pěstounské péči šestnáctiměsíční dítě s Downovým syndromem. Kromě jiných zdravotních problémů je zde opožděný psychomotorický vývoj, takže si zatím ani nestoupá natož aby začínalo chodit a zřejmě ani ještě dlouho nebude. Máme přiznaný II. stupeň závislosti, nicméně nám byl přiznán pouze průkaz TP, který nám zejména při ježdění do nemocnic a na vyšetření nijak nepomůže. V rozhodnutí bylo uvedeno "Ve svém hodnocení zdravotního stavu oprávněné osoby posudkový lékař uvádí, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.. Posudkový lékař ve svém závěru konstatuje, že jde o osobu se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o zdravotní stav uvedený v odst. 1 písm. k) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů." a dále je tam uvedena citace ze zákona "Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu." Což ovšem příliš neodpovídá stavu, že dítě není schopno chůze vůbec. Proto bych se Vás rád zeptal, jak se toho konkrétně aplikuje na případy takto malých dětí. Z Úřadu práce nám bylo řečeno, že takto bylo zřejmě rozhodnuto proto, že díte je malé a stejně ho tedy vozíme kočárkem. Dále bych asi pochopil že ani zdravé dítě tohoto věku toho samo moc nenachodí - nicméně je-li zákon takto formulován bez ohledu na věk, nevím jak jinak si ho vykládat. A ještě další dva dotazy - má v odvolání smysl tímto argumentovat nebo se raději držet Vaší minimalistické verze, kterou jste zde vícekrát uváděl? A dají se v odvolání řešit i nové skutečnosti původně neuvedené nebo se tam řeší jen původní podklady? V mezidobí řešení žádosti byly odhaleny další zdravotní komplikace, které budou dlouhodobéhoo rázu a chtěli bychom je při odvolání také zohlednit. Předem Vám děkuji za odpovědi Zdeněk Šindelář
 
Zdeněk Šindelář

Vážený pane Šindeláři,

doporučuji Vám, abyste se odvolali, protože je zjevné, že s přibývajícím věkem dítěte bude nutné používat individuální dopravu. V rozhodnutí je opsána dikce zákona a nic více tam není. Měli byste argumentovat tím, že se nejedná o  středně těžké funkční postižení pohyblivosti, ale o těžké funkční postižení pohyblivosti s tím, že dochází k progresi zdravotního postižení a samozřejmě můžete uvést i nové skutečnosti, které se projevily v průběhu správního řízení. Bylo by možná dobré, kdybyste měli nové neurologické vyšetření, které byste přidali k odvolání. Odvolat se musíte do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání průkazu TP. Odvolání se posílá prostřednictvím ÚP, který vydal rozhodnutí, ale adresovat jej musíte na odbor odvolacích agend MPSV ČR, Podskalská 19, 128 02 Praha 2.

S pozdravem Václoav Krása