Zamítnutí ZTP od MPSV-podat správní žalobu?

Vážený pane Kráso, moc se Vám omlouvám, že Vás oslovuji zrovna v této velmi těžké době a ruším Vás od práce. Jedná se o to, že mi bylo doručeno rozhodnutí od MPSV, že se zamítá odvolání proti nepřiznání průkazu ZTP a nelze se dále odvolat. Zajímalo by mě, zda správní žalobu ke krajskému soudu lze podat prostřednictvím datové schránky (necítím se být schopen podat žalobu obvyklou cestou) a jaké musí mít žaloba náležitosti. Také bych Vás poprosil o informaci, zda novou žádost o změnu nároku na průkaz OZP lze podat až po půl roce, nebo to jde i dříve. Musím říct, že z toho rozhodnutí MPSV jsem úplně na dně (a k psychiatrovi se teď ještě dlouho nebudu mít možnost dostat) a považuji je za krajně nespravedlivé a účelové, přiotm jde stále jen o - doslova - dvě slova, kterými se liší postižení podle odst. 1 písm. j) pro TP a postižení podle odst. 2 písm. m) pro průkaz ZTP. Vzbuzuje to ve mně až pocit schválnosti. Lze nad touto zvůlí vůbec nějak zvítězit? Děkuji Vám, že nám všem pomáháte, a to i ve Vašem volném čase, S pozdravem, Tomáš
 
Tomáš

Vážený pane Tomáši,

samozřejmě, že je možné podat správnní žalobu přes datovou shránku. Naopak, dnes je to žádoucí, aby se omezil styk mezi občany. Správní žaloba není nijak složitá. Stačí napsat, že podáváte správní žalobu vůči rozhodnutí o zamítnutí Vašeho odvolání, se kterým nesouhlasíte, protože správní orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu. K žádosti musíte přiložit kopii zmíněného rozhodnutí. Zároveň Vám doporučuji, pokud máte nízké příjmy, abyste požádal o odpuštění soudních poplatků, a to ze sociálních důvodů a aby Vám byl poskytnut advokát ex offo. Ještě Vás upozorňuji, že žalobu musíte podat do 60 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí a žaloba se podává na krajský soud.

S pozdravem Václav Krása