Žaloba ZTP

Dobrý den pane Kráso V souvislosti se zdravotním postižením mé manželky, se na Vás obrací, s následujícím dotazem. Moje manželka má na stabilometru diagnostikovanou hrubou poruchu stoje a těžkou vestibulopatii. Dle vyšetření odborného lékaře- neurologa, splňuje podmínky nároku přidělení průkazu ZTP dle § 34 odst 3 zákona 313/2013. Avšak Posudkový lékař MPSV, ve svém Posudkovém hodnocení, zamítá přidělení průkazu ZTP, s odvoláním na přílohu č. 4 odst.1 písm. h) a k) vyhlášku 388/2011. Uvedená příloha je kontroverzní. V odstavci 2) je uvedeno: Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace, na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace, lze považovat tyto stavy: Pochopil bych, kdyby na konci výše uvedené věty bylo napsáno : se považují tyto stavy: Tato formulace je exaktně dána. Nic méně jsem přesvědčen, že věta v odstavci 2) zohledňuje například stav postiženého, který není schopen jakéhokoliv pohybu přičemž příčina jeho nemoci se nedá přesně diagnostikovat. Současně jsem přesvědčen, že výše uvedená citace věty v ods. 2 nevylučuje těžkou instabilitu a těžké poškození vestibulárního aparátu z okruhu osob, ucházejících se o přidělení průkazu ZTP. Chci Vás tedy tímto požádat, zad-li máte vědomosti, o soudní žalobě, kde žalující strana v obdobném případě dosáhla zrušení rozhodnutí správního orgánu, o přidělení průkazu TP a věc byla vrácena zpět odvolacímu orgánu, k novému projednání. Pošlete mi prosím WEB adresu rozsudku.
 
Bohouš

Vážený pane Bohouši,

nevím o žádném soudním rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP u uvedené nemoci, nebo jí podobné. Většina žalob na nepřiznání průkazu ZTP jsou správní žaloby zaměřené na postup posudkových orgánů. Vaše žaloba by musela směřovat k dikci zákona, která může být diskriminační. Obávám se však, že s takovou žalobou byste museli skončit až u Ústavního soudu, a to je strašně dlouhý proces. Doporučuji Vám, aby se Vaše manželka odvolala a pokud neuspěje, podala po půl roce novou žádost. Je to jediný způsob, jak úředníky umořit.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása