Snížení stupně Ztp

Dobrý den.Maminka měla od r.89 Ztp 3 stupně.Po dosažení věku starobního důchodu jí byl zmněněn na starobní.Po 2 letech ji byla diagnostikovaná cukrovka 2 stupně z následnou amputací nohy nad kolenem.Tímto byla podána i nová žádost o opětovné vydáni Ztp.Ztp ji vydáni bylo,ale pouze 1.stupeň.Je možné aby nárok na Ztp zanikl starobním důchodem-a také aby byl posudkovým lékařem v průběhu 2 let i navzdory novým skutečnostem takto výrazně snížen?
 
Martin Kotásek

Vážený pane Kotásku,

píšu rovnou, že je to od posudkového lékaře lumpárna, protože v příloze č. 4 bod 3. se jasně stanoví, že za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení poyhblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše.

Doporučuji Vám, aby se maminka okamžitě odvolala. Odvolání musíte podat do 15 dnů, a to prostřednictvím ÚP, který rozhodl o průkazu TP, ale adresovat jej musíte na odbor odvolacích agend MPSV ČR, Podskalská 19, 128 02 Praha 2.

Vážený pane Kotásku, byl bych velmi rád, kdybyste mi příběh Vaší maminky poslal, samozřejmě s jejím souhlasem, s tím, že byste mi poslal kopii rozhodnutí o přiznání TP i s odůvodněním a kdybyste souhlasili se zveřejněním. Váš případ svědčí o neuvěřitelné aroganci posudkových lékařů a myslím, že je potřeba proti tomu bojovat. Příběh maminky i s kopií rozhodnutí mi zašlete prosím na adresu v.krasa@nrzp.cz. 

Můžete případně začernit jméno Vaší maminky, ale chce to trochu odvahu, jinak se nic nezmění.

Nedávno jsem měl jednání s představiteli poslanců, Úřadů práce a ČSSZ, kteří tvrdili, že se nic takového nemůlže stát. Bohužel jsem neměl po ruce důkaz a má argumentace tak nebyla úplně věrohodná.

S pozdravem Václav Krása