Prukazka ztp

Prosím vnučka je od narození hlucha ma 90 procet hluchoty ma invalidní chuchot žádala jsi o prukazku ztp úřad jito zamityl ze nema nárok na prukazku ma dvě naslouchadla
 
Margita

Vážená paní Margito,

Vaše dcera by měla podat odvolání, které je nutné podat do 15 dní od doručení rozhoddnutí o zamítnutí její žádosti. Stačí napsat, že nesouhlasí se zamítnutím žádosti, protože posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti jejího zdravotního stavu. Odvolání se podává prostřednictvím Úřadu práce, který vydal zamítavé stanovisko, ale adresuje se na Odbor odvolacích agend MPSV ČR, Podskalská 19, 128 02 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása