Potřebuji doprovod, ale na ZTP/P podle pravidel nemám nárok

Dobrý den. I přes veškeré snahy a přesvědčování posudkářky, že potřebuji doprovod, na průkaz ZTP/P údajně nemám nárok protože nesplňují kritéria. Podle starých kritérii jsem měl nárok na ZTP/P, ale po jejich změně mám nárok nanejvýše na ZTP. To však nic nemění na moji potřebě doprovodu především z důvodu poruch paměti souvisejících s mojí autistickou poruchou. Ty způsobují, že neustále všechno zapomínám. Při cestování tedy velmi často ztrácím osobní věci a z toho důvodu prakticky nejsem schopen cestovat samostatně. Například při poslední cestě na dovolenou jsem jen díky doprovodu neztratil veškeré doklady a nezůstal v pozdních večerních hodinách v této situaci uprostřed cizího města. Dříve jsem se z důvodu autistické poruchy do kritérii ZTP/P vešel, ale dnes, poté, co se ta kritéria naprosto prasacky změnila (podle současných kritérii má i osoba s těžkou poruchou orientace nárok pouze na ZTP bez doprovodu, což je mimochodem naprosto absurdní), podle posudkářky nemám šanci získat ZTP/P. Aktuálně zvažuji po neúspěšném odvolání dát to na soud. Proto mě zajímá, zda soud bude přihlížet ke skutečnosti, že doprovod skutečně potřebuju, nebo bude pouze nadále posuzovat, jak splňuju ty debilní kritéria daná zákonem, přičemž mu bude úplně jedno, že bez doprovodu nejsem schopen bezpečné cestovat. Také mám celkem obavu z toho, jak se to bude řešit, až budu potřebovat opět nějaký akutní odvoz sanitkou. Doteď jsem měl s průkazem ZTP/P automaticky nárok na doprovod. Ale co teď? Nemocniční personál určitě nebude neustále sledovat, kam si dávám peněženku nebo tašku s osobními věcmi. A já sám tyto věci jen ztěží uhlídam. Co mám tedy dělat? Pomohlo by třeba potvrzení od praktického lékaře o nutnosti doprovodu?
 
Tomáš Bernard

Vážený pane Bernarde,

nezbývá Vám nic jiného, než abyste podal správní žalobu, která se podává ke krajskému soudu. Můžete jí však podat jako reakci na zamítnutí Vašeho odvolání proti nepřiznání průkazu ZTP/P. Žaloba se musí podat do 60 dní od doručení rozhodnutí zamítavého stanoviska Vašeho odvolání. Pokud již uplynulo více dní, doporučuji Vám, abyste podal novou žádost o průkaz ZTP/P. 


S pozdravem Václav Krása

Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.