nárok na ZTP

Dobrý den, minulý týden mi došlo vyrozumění že nemám nárok na průkaz se zdravotním postižením. Rovněž tak na ID III atupně, o který žádám už od r.20006 a odvolávala jsem se kasační stížností až u Nejvyššího správního soudu. Marnost nad marnost. Jedině mi to zhoršuje víc a víc můj zdravotní stav. Dovoluji si zaslat Vám závěry lékařských zpráv: Jde o těžké postižení celého pohybového aparátu, dolních končetin a axiálního skeletu, s potížemi při minmálním zatížení s minimálními fun kčními rezervami, do budoucna lze očekávat progresi deformačních změn ve všech etážích, vhodné maximální šetření, stav nemá uspokojivé řešení, Jde o velmi těžké postižení statiky a dynamiky chůze, vertebrognení algický syndrom, jde o velmi těžké postižení statiky a dynamiky chůze , potíže v oblasti páteře jsou statického charakteru, Do budoucna lze předpokládat zhoršování stavu v závislosti na rozvoji deformačních změn a následků ztuhlosti chodidla, jako výsledek equinovarozní deformity. Podotýkám že je to výpis zpráv již z roku 2006! V 1.roce života jsem byla operována pro vrozenou kyčelní luxaci, /z dvířkového řezu oddlabnutí vel kého trochanteru, šikmá subpertrochanterická osteotomie s vytětím klínu 1 cm mediálně a 45 st. dorsálně. Otevření kloubního pouzdra, vyčištění jamky která lehce na povrchu vyfrézována. Sklopení stříšky zabezpečené štěpy. Synthesa provedena drátěnou kličkou a dvěma šrouby, zkrácení 1 cm. Na stejné PDK složitý vrozený pes equinovarus, nyní reziduální vada, hybnost pravé kyčle omezena o víc jak 1/2., velmi zřetelná hypotrofie celé PDK, svalová hypotrofie jak stehna tak lýtka /-4 cm/, pravé chodidlo zřetelně kratší oproti opačné straně /- 3 cm/ inverze není možná, reziduální addukce přednoží, chodidlo ztuhlé bez možnosti korekce, páteř staticky postižena, výrazná C skolioza s vyjádřenými paravert. spasmy. RTG obou kyčlí: vlevo nedostarečné krytí, krček valgozní, v oblasti zevní části kloubní štěrbiny je patrna subchondrální skleroza - pokročilá deformační artroza, vparvo krátký krček anteverzi, kloubní štěrbina zůžená, hlavice deformována, výrazné osteofyty. RTG C páteře: C lordoza je zřetelně napřímená, těla obratlů C4-5 jsou v těžkém blokovém postavení, zde patrna až inverze lordozY. RTG LS páteře: blok postavení L1-2, ostechondrosis d. L2-4 gr.med, spondylosis def.lumb. gr. levis, RTG SIS: zúžení levého spoje, vakuový fenom. vpravo. Páteř v Th-L segmentu skolioticky vybočena, sešikmení pánve doprava, chůze antalgická s vadným stereotypem, konstituč. hypermobilita, výrazný hyperton PV v TH víc vlevo, blok 1/2 2/3 sin.převaha SCM ve flexi, nefixují žebra. Moc se omlouvám, ale jinak to nešlo napsat. Posudkový lékař mi do posudku napsal že jde o lehké degenerativní změny. Prý nemám nárok na invalidní důchod?. Přitom bolesti se kterými jsem se musela naučit žít už od dětství a které mám po několik let dnes už denně zdravý člověk nemůže pochopit,Jedna známá dostala ID na bolest hlavy a ještě se pochlubila že, kdyby na OSSZ neměla známou ......!! Takové jsou dnes měřítka. Nemocný versus simulant. To je pak hodně těžko něco dokazovat,když není zájem zřejmě záměrný vás řádně vyšetřit. Kdy papír je nadřazený nad skutečným stavem věci.
 
Šárka

Vážená paní Šárko,

nejlépe bude, když si podáte žádost o průkaz i žádost o ID znovu, což je možníé i podle zákona a můžete využít služeb poradny NRZP ČR, poradnanrzp@nrzp.cz, telefon 266 753 427.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.