Karta ZTP/P v MHD Jihlava

Dobrý den,obracim se na Vás z dotazem ohledně přepravy s kartou ZTP/P. Každý den vozím nezletilého syna si školy a vracím se zpět do zaměstnání totéž i i odpoledne jedu pro něj,abych ho vyzvedla u asistentky a spolu sním jedu domů. Dnes mi při přepravní kontrole revizor sdělil že na cestu pro dítě do školy na kartu ZTP/P nemám nárok cestovat. Byla jsem ovšem v minulosti informována jinak,že pokud jedu pro dítě a nebi se vracím že školy vztahuje se tato jízda jako zdarma zákonného zástupce. Dokonce mě takto poučili i ostatní rodiče dětí,ovšem dnes mi revizorem byl tvrzení opak. Ráda bych věděla jestli mám na tuto cestu nárok když jedu při nezletilé dítě ZTP/P Děkuji
 
Irena Prášková

Vážená paní Prášková,

posílám Vám znění odst. 3, § 36, zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, který upravuje Vámi uvedený problém:

(3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na
 
a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2,
 
b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
 
c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
 
    (4) Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.
 
    (5) Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy26).

Znění § jasně stanoví, že výhody se vztahují k držiteli průkazu. Tudíž, pokud jedete sama bez syna, tak má revizor pravdu. Pouze u dálniční známky lze použít formulaci, že je sleva na dálničních poplatcích i na osobu, která koná jízdu v souvislosti s držitelem průkazu ZTP, nebo ZTP/P. Je však možné, že města dávají slevu v městské hromadné dopravě, pokud jede průvodce pro držitele průkazu. Je to však jejich rozhodnutí a nelze jej vynucovat.

S pozdravem Václav Krása