2.stupeň ID a zamítnutí průkazu ZTP

Dobrý den pane Kráso, byl mi přiznán invalidní důchod II. stupně. Požádala jsem o přiznání průkazu ZTP a Rozhodnutí o invaliditě od ČSSZ jsem přiložila k žádosti. Přesto mi žádost zamítli s tím, že nesplňuji podmínky stanovené zákonem, a že proti tomuto usnesení se dle zákona nelze odvolat. Mám značné potíže s pohybovým aparátem, zcela ochrnutou levou ruku a průkaz bych opravdu potřebovala. Pochopitelně s tím souvisí i zamítnutí příspěvků na mobilitu, péči a pod. Existuje prosím možnost dalšího postupu, když se nelze odvolat? Mnohokrát děkuji za Vaši pomoct jakoukoliv radou. Zdravím Vás.
 
Jana Jirásková

Vážená paní Jirásková,

samozřejmě že, odvolat se můžete. Pokud však již uplynula patnáctidenní doba na odvolání, tak jediný možný postup je ten, že podáte po půl roce novou žádost. Je pravda, že přiznání invalidního důchodu ještě neznamená nárok na průkaz ZTP. Na průkaz je nárok pouze tehdy pokud má osoba potíže s orientací (nevidomé), nebo v chůzi.

S pozdravem Václav Krása