Zpětné přiznání invalidního důchodu

Dobrý den pane Kráso, od roku 2006 se léčím na psychiatrii (deprese, porucha osobnosti). Po porodu v r. 2014 se můj zdravotní stav zhoršil a byla mi diag. generalizovaná úzkostná porucha. Zažádala jsem o invalidní důchod v říjnu 2019. Psychiatrička vypracovala lékařskou zprávu pro PSSZ 25.11.2019 a k tomuto datu mi byl stanoven den vzniku invalidity. Jedná se o invaliditu I. stupně. Rozhodnutí z ČSSZ jsem ještě neobdržela. Proč mi byla invalidita přiznána až od 11/2019 a nikoli od r. 2014, kdy mi byla generalizovaná úzkostná porucha diagnostikována? Mám se po obdržení rozhodnutí od ČSSZ nějak odvolat (podat námitku)? Bojím se, aby mi nakonec přiznaný ID z nějakého důvodu obratem neodebrali, jak se občas údajně stává. Pokles pracovní schopnosti byl stanoven na 35%. Nevím, co bylo ošetřující lékařkou ve zprávě uvedeno (neměla jsem možnost nahlédnout). Jak případně formulovat námitku či raději se neozývat již z výše uvedeného důvodu? Moc děkuji za pomoc při řešení mé životní situace. Zuzana
 
Zuzana

Vážená paní Zuzano,

každý důchod lze přiznat od data podání žádosti. Není možné jej přiznat před tímto datem. To je každého rozhodnutí, kdy si podá žádost o důchod a je jedno zda se jedná o důchod starobní nebo invalidní. To znamená, že byste mohla žádat o přiznání důchodu k datu Vaší žádosti. Lékařka by měla vypracovat lékařskou zprávu, že v době podání žádosti o ID, byl Váš zdravotní stav stejný, jako k datu přiznání ID.

S pozdravem Václav Krása