Žádost o pomoc

Ladislav Štěpanovský Ministrerstvo práce a sociálních věcí Píškova 1948/16 Na Poříčním právu 1 155 00 Praha 5 128 01 Praha 2 MPSV-2019/215230-911 MPSV-2020/89114-911/TŘ V Praze 7.5.2020 Vyjádření se podkladům rozhodnutí: Posudková komise vůbec veakceptovala zaslané lékařské zprávy a udělala diagnostický souhrn: CHOPNT III. Stupně ve všech zprávách se píše CHOPN IV. - tak se vlastně moje plíce uzdravují. Diabetes mellitus 2. stupně ????????? Obezita ano ale – kortikoidy – příznhaky tohoto léku. Prosím prostudovat lékařské zprávy pořádně a posoudit ne internistou ale pneumologem. Nebyl nalezen pro nezvládnutí životní potřeby Péče o zdraví kterou vážně nezvládám. Vážená MUDr. Bělohlávková, dovoluji se ohradit k vypracovanému posudku ze dne 17.4.2020. Toto posudkové zhodnocení se vůbec neshoduje, lékařské zprávy MUDr. Linhart, praktický lékař. Zprávy ze dne 2.1.2020 a 16.1.2020. MUDr. Kalincová Pneumologická kliniky FM Motol ze dne 10.1.2020 opakovaná hospitalizace. Diagnostický souhrn posudkové komise po 12 měsících: Chronická obstrukční plicní nemoc III. strupně s projevy astmatu plicního, s chronickou respirační nedostatečností v terénu silikozy plic, na oxygenoterapii od roku 2016. Alternativní hypertenze Diabetes mellitus 2 stupně ????????????? Kde je jasně napsáno: Těžká vleklá restriktivní plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie. Ventilační poruchy ( zúžení dýchacích cest, poruchy ventilace ). Restrikční ventilační poruchy redukce parenchymu plic, ventilační perfuzní nerovnováha. Restrikční poruchy plic J628 Pneumokonioza způsobená jiným prachem obsahující křemík (SILIKOZA PLIC-nemoc z povolání). OBSTRUKČÍ PLICNÍ NEMOC IV. stupně s astmatem v terénu silikozy plic, chronická resp. Insuf. II. tipu. DDOT 3,5l/24hod/den. Zhoršená dušnost, která pacienta výrazně limituje při běžných denních aktivitách.Exacerbace se opakují, jeho kvalita života se zhoršuje. J432 centrilobulární emfyzén, ventilační těžká porucha s hypertenzí, obstrukce v periferii - exacerbace při bronchiálním efektu. Dušnost klidová. V obou těchto zprávách je doporučení přiznat stupeň závislosti III. těžká závislost. - mobilita - oblékání a obouvání - tělesná hygiena - osobní aktivity - péče o domácnost - péče o zdraví Žádám Vás o důkladné prostudování těchto lékařských zpráv a přehodnocení Vašeho: POSUDKOVÉHO  ZHODNOCENÍ  mého zdravotního stavu. Mám za to, že zaslané lékařské zprávy nebyly náležitě vyhodnoceny. Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet ze spolehlivého zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. Při posuzování zdravotního stavu posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných ošetřujícími lékaři o zdravotním stavu, popřípadě výsledků funkčních vyšetření specialistou. Prosím jak se mohu bránit, když posudková komise MPSV rozhodla nespravedlivě. S pozdravem Ladislav Štěpanovský
 
Ladislav Št?panovský

Vážený pane Štěpanovský,

pokud nesouhlasíte s rozhodnutím posudkové komise, můžete podat námitku, která se podává do 30 dní od doručení rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti, a to do prostřednictvím OSSZ, ale adresujete stížnost na ČSSZ, Křížová 25., 155 00 Praha 5. Pokud jste již neuspěl s námitkou, můžete ještě podat správní žalobu, kterou musíte podat do 60 na Krajský soud.

S pozdravem Václav Krása