Vyplacení invalidního důchodu z loňského roko

Dobrý den, vážený pane magistře, předem děkuji za odpověď na můj následující dotaz: Počátkem roku 2022 jsem zkolaboval, odvezla mě RZS, následovala různá vyšetření. Diagnóza byla stanovena na nevyléčitelný zhoubný nádor v mozku. Od té doby se léčím (operace, ozařování, chemoterapie). Podle prognóz lékařů už jsem nyní měl být již po smrti. V létě roku 2022 jsem požádal o invalidní důchod. Počátek vzniku invalidity úřad stanovil na podzim 2022, následovně jsem v zimě obdržel rozhodnutí o invalidním důchodu, který mi byl ke konci zimy vyplacen. Proti tomuto rozhodnutí jsem podal Písemné námitky, protože jsem nesouhlasil s datem vzniku invalidity. Dosáhl jsem sice toho, že mi bylo datum vzniku invalidity přesunuto na dřívější datum, ovšem tím vše skončilo. Mám tak už více než čtvrt roku dopis s novým datem, ale doplatek invalidního důchodu za několik měsíců loňského roku nikoliv. Rád bych se proto zeptal: (1) Jaká je je lhůta pro vyplacení mého invalidního důchodu za měsíce v minulém roce? Původní rozhodnutí o invalidním důchodu mám již od zimy. Stanovuje se v něm vypočtená výše mého důchodu jak za rok 2022, tak i pro rok 2023. Nebo mám snad očekávat další rozhodnutí? (2) V jaké výši by mi měl být důchod vyplacen? Je to sice doplatek za rok 2022, ale nyní je je již druhá polovina roku 2023 a meziroční inflace je cca 15 procent. Domnívám se, že důchod by měl být vyplacen ve výši pro rok 2023. (3) Protože se opravdu cítím poškozen opakovaným nedodržováním zákonných lhůt ze strany ČSSZ, jsem nucen požádat o přiměřené zadostiučinění na MPSV ČR. Jeho výši ale nedovedu přesně vypočítat. Jedná se především o různé úroky z úvěrů, které jsem si v loňském roce musel zařídit, abych měl alespoň co jíst. Jako bývalý OSVČ jsem neměl nárok na nemocenskou a téměř rok jsem žil z různých příspěvků. V případě, kdy by úřady dodržovaly lhůty, tyto náklady by mi nevznikly. Mohu částku v žádosti odhadnout? Zřejmě se bude jednat o čtyř až pětimístnou částku. Velice děkuji za odpověď.
 
Michal

Vážený pane Michale,

doporučuji Vám neustále atakovat ČSSZ, aby Vám co nejdříve doplatili důchod. Samozřejmě, že důchod bude obsahovat valorizace. Pokud jde o zadostiučinění na MPSV ČR, tak ničeho nedosáhnete. Samozřejmě, že ministetrstvo porušilo všechny lhůty, ale správní řád nezná žádnou sankci pro státní úřady, takže občan nemá šanci k nějakému zadostiučinění.

S pozdravem Václav Krása